Noorte soovid toimetab linnavõimuni Noortevolikogu

Sellest aastast alates töötab Jõgeval Noortevolikogu, kes aitab edastada linnavolikogule ja -valitsusele noorte ettepanekuid, korraldada noorteüritusi ning viia läbi omaalgatuslikke projekte.

Noortevolikogu liikmed valiti kaheteistkümne kandidaadi seast jaanuari lõpus. Valimas käis veidi üle kahe ja poolesaja linna noore ning valituks osutus üksteist liiget. Volikokku valitud kinnitasid, et mingit erilist valimiskampaaniat nad läbi ei viinud, vaid tutvustasid oma tegevust koolikaaslastele ja tuttavatele üsna põgusalt. Erilist heameelt valmistas värske volikogu liikmetele õpetajate vastutulelikkus:

mõned õpetajad lubasid õpilasi valima isegi tundide ajast.  Veebruari alguses kinnitas Jõgeva linnavalitsus Jõgeva esimese Noortevolikogu, kuhu kuulub kümme neidu ja üks noormees. Volikogu ülesandeks on Jõgeva noorte huvide kaitsmine, noorte huvide ja soovide edastamine linnavõimule ning ürituste korraldamine. 

Esialgu tehakse tutvustavat tööd

Noortevolikogu esimene koosolek peeti maha möödunud nädala alguses. Esimesel koosviibimisel valiti endi seast esimees, aseesimees ning volikogu sekretär. Lisaks sellele pandi paika ka esialgne tegevusplaan. “Praegu on meie ülesandeks end linna noortele tutvustada,” selgitas volikogu esimees Anita Räpp. Volikogu liige Heleri Vainula lisas, et tegutsema ning otsuseid vastu võtma ja plaane ellu viima soovivad nad hakata esimesel võimalusel.

Volikogu esimees kinnitas, et Noortevolikogu tahab anda oma panuse mitmesuguste linnas peetavate ürituste korraldamisel. “Hea oleks kaasata noori Jõgeva linna päevade korraldamisel, samuti suve alguse- ja lõpupeo organiseerimisel,” selgitas volikogu esimees. Noortevolikogu liikmed olid ühel nõul selles osas, et noored saaksid kaasa rääkida Jõgeva riigigümnaasiumi loomise teemal. “Seda teemat tuleks noortele lähemalt tutvustada, et ka nemad saaksid arvamust avaldada,” kinnitasid volikogu liikmed. Koostööd plaanitakse teha ka teiste noorteühendustega, näiteks maakonna noori ühendava Jõgevamaa Noortekoguga ning ka koolide õpilasomavalitsustega. “Püüame üksteist pigem täiendada, mitte üksteise tööd segada,” selgitas Jõgeva Noortevolikogu esimees. 

Info vahetamine Facebook’is

Jõgeva linnavalitsus ning -volikogu on seda meelt, et noorte hääl peaks jõudma ka nendeni ning ideaalne variant selleks ongi Noortevolikogu loomine. Noortevolikogu hakkab koos käima linnavalitsuse ruumides ning neile kavatsetakse lasta langetada üsna vastutusrikkaid otsuseid. Jõgeva linnajuhid on seda meelt, et Noortevolikogu võiks tulevikus saada oma käsutusse ka osa eelarvest. Üks volikogu liige on plaanis kaasata ka haridus- ja kultuurikomisjoni. Seda muidugi juhul, kui Noortekogu on oma tegemistes hoo sisse saanud ning oma vajalikkust tõestanud. Momendil Noortevolikogul linnavalitsuse ja volikogu otsuste tegemise juures hääleõigust pole.

“Noortevolikogu võib teha ettepanekuid ja avaldada arvamust ning linnavõim võtab selle teadmiseks, kuid hääleõigus praegu Noortevolikogul puudub,” selgitas linna noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. Noortevolikogu  on praeguseks moodustanud juba oma kommuuni sotsiaalvõrgustikku Facebook, mille kaudu püütakse hakata linna noortega infot vahetama. 

Jõgeva Linna Noortevolikogu liikmed

Anita Räpp — esimees

Teele Soopalu — aseesimees

Eliis Koort— sekretär

Margareth Pilv

Kadi Tali

Seidy Salundi

Heleri Vainula

Liis Õunap

Kaisa Ets

Marge Kont

Kervin Kull

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus