Noorte segarühmad harjutasid suviseks tantsupeoks

Möödunud neljapäeval peeti  Jõgeva Gümnaasiumis maakonna C-segarühmade mentorkoolitus, et õppida ja viimistleda  XI noorte tantsupeo “maa ja ilm” tantse. Koolituse viis läbi   Aveli Asber, kes on suvisel suurel peol noorte segarühmade liigijuht.

Mentorkoolitusel osalesid peole  registreerunud rühmad Jõgeva Gümnaasiumist,    Jõgeva  Ühisgümnaasiumist, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist ja Põltsamaa kultuurikeskusest. Kokku oli seniseid oskusi lihvimas ja uusi omandamas seitsekümmend neidu ja noormeest ning nende juhendajad Kristjan Rohioja, Merleen Läänemägi, Sirje Kiis ja Ivo Targama.  

“Meilt pürib  tantsupeole 26-liikmeline segarühm. Koolitusel saime selgemaks mitmed  vajalikud  nipid. Peo repertuaaris olevatest tantsudest meeldib meie rühmale iseäranis Ida Urbeli tants “Tõmba, Jüri”.  Publiku lemmikuks tõotab aga saada meestetants „Vellekese noorõkõsõ”. Seda tantsivad lisaks gümnaasiumiõpilastele kaasa ka viiendate-kuuendate klasside õpilased ja meesõpetajad,” rääkis Palamuse Gümnaasiumi tantsurühmade juhendaja Sirje Kiis.

Põltsamaa kultuurikeskuse segarühma “Zipelgad”  juhendaja Ivo Targama sõnul sai koolitusel selgeks, milline on Aveli Asberi nägemus peost ja seal esitatavatest tantsudest. “Koolitusel oli tunda juhendaja Aveli Asberi nooruslikku hinge, mis tekitas noortes tantsutuld ja lõi välja sädemeid. Läbi said võetud kõik tantsud. Kohati tundus, et kolmetunnine koolitus jäi lühikeseks, kuid paljugi olulist õppisime siiski,” lausus Jõgeva Gümnaasiumi segarühma juhendaja Kristjan Rohioja.

“Väga teretulnud, et meie äsjaloodud segarühm “Idaküngas 2” sai tuttavaks Aveli Asberiga, kelle põhimõtete ja arusaamadega tuleb arvestada, kui pääseme tantsupeole.  Harjutasime ka tema loodud tantsu “Lugu labajalga”. Kui põhisammud selged, saab peagi selgeks kogu tants,” rääkis juhendaja Merleen Läänemägi Jõgeva Ühisgümnaasiumist. 

Mentorkoolitusi korraldab Jõgevamaa rahvakultuuri spetsialist Pille Tutt, kes on ka XI noorte laulu- ja tantsupeo Jõgevamaa kuraator. Mentorkoolitusi tantsijatele korraldatakse koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga ( ERRS), lauljate ning pillimängijatele mentorkoolitused toimuvad koostöös Eesti Kooriühinguga.

“XI noorte tantsupeole on konkureerimas üle 120 noorte segarühma, aga peoplatsile mahub tantsima ainult 60 rühma. Jõgevamaa tantsijate esimene eelproov-ülevaatus tuleb 27. jaanuaril Jõgeva Gümnaasiumis. Siis tantsivad noorte segarühmad komisjonile ette neli tantsu ning saavad veel õpetussõnu ja selgitusi ülejäänud kahe tantsu jaoks. Tantsurühmade teine eelproov-ülevaatus meie maakonnas toimub 7. aprillil, mil kõik tantsijad on repertuaari omandanud ja komisjonile ette tantsivad,” ütles Jõgevamaa rahvakultuuri spetsialist  Pille Tutt.

“Noorte segarühmade juhendajad on tublisti tööd teinud, aga ees on veel ootamas palju harjutustunde. Noorte ja juhendajate ning nende toetajate — koolide, kultuurikeskuste — ühistöö tagab tantsurühmadele pääsu suvisele suurele peole.  Seega toetame tegijaid nii moraalselt kui vajadusel ka materiaalselt: transpordikulud, rahvariiete soetamine, prooviruumide üür. Maakonnas on tunda ja näha, et paljud noored tahavad nii laulda, pilli mängida kui ka tantsida, sest 2011. aasta XI noorte peole on end registreerinud ligi sada kollektiivi, kelle hulgas on tantsijad, võimlejad, rahvamuusikud, koorilauljad ja puhkpillimängijad,” rääkis Pille Tutt.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus