Noorte ideed tuleb teoks teha

Jõgeva noorel on võimalus muuta nii enda kui oma sõprade elu kodulinnas huvitavamaks ning teha just seda, mis tõeliselt meeldib. Jõgeva noortekeskuse juures toimiv noortealgatuste fond (NAF) toetab 2013. aastal rahaliselt vähemalt nelja noorte endi kavandatud projekti.

NAFi peamine sihtgrupp on 12–16 aastased. Et kõigil, kellel on head ideed, pole aga vahendeid oma soovide teostamiseks, annab NAF selleks võimaluse. Eriti toredad on ideed, mis on mõeldud noortele ja aitavad ühtlasi kodukohas elu paremaks muuta. Näiteks saavad noored korraldada mõne sisuka ürituse või uudse kohtumise.

Ideedega noored saavad täita taotluse, mille leiab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koduleheküljelt. Enne, kui taotluse kallale asuda, tuleks üheskoos mõelda, milline on idee, millest on see alguse saanud, kuidas see aitab kaasa kogukonna arengule. Samuti seda, milline on täpne tegevuskava, kellega koos seda teha ja millised on oodatavad tulemused. Kirja tuleb panna, kas oodatakse abi oma noortekeskuse töötajalt ja milliseid vahendeid vajatakse. Kõige selle juures on oluline, et eelarve katab tegevuste kulud sajaprotsendiliselt ja kaasrahastamist pole tarvis.

Taotlusi hindab noortekeskuses tegutsejatest ja ühest noorsootöötajast koosnev viieliikmeline komisjon. Noored saavad rahastust taotleda jooksvalt ja vastus taotlusele saabub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast selle esitamist.

Projektitaotluse esitamiseks tähtaega ei ole, kuid häid mõtteid saab teostada kuni 1. augustini 2013. Toetuse saamise puhul a sõlmitakse noortekeskuse ja noortegrupi vahel koostööleping.

Noorte omaalgatusfondi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist Noorsootöö kvaliteedi arendamine”. Programmiga tegelevad Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus