Noorte esindajad kohtusid noorteühenduste liidu koordinaatoritega

Edaspidi tasuks noortel osaluskogudes mõelda eelkõige sellele, kuidas oma organisatsiooni seesmiselt arendada – miks ja kelle jaoks me oleme, samuti mõtestada enda jaoks lahti osaluskogu mõiste ning tähtsus.

Kolmapäeval külastasid Jõgevat Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) noorte osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton. Jõgeva maavalitsuses veedetud päeva jooksul kohtuti Jõgeva linna noortevolikogu, Saare valla noortevolikogu ja Jõgevamaa noortekogu esindajatega.

Jõgeva maakonnas oli ENL koordinaatoreid vastu võtmas maakonnas noorsootöö eest vastutav peaspetsialist Tiina Tegelmann, linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Nele Graverson, Jõgeva linna noortevolikogu aseesimees Teele Soopalu, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja Andi Einaste, Saare vallavanem Jüri Morozov ning Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Maavanem kinnitas oma tervituskõnes, et noorte elu Jõgevamaal on vilgas. Küsimus pole mitte selles, et noortel pole midagi teha, vaid kuidas leida kõigi tegemiste jaoks aega. Need, kes on tegusad, ei kurda kunagi, et maakohas pole midagi teha. Sellele mõttele andis kinnitust ka sel päeval maavanema töövarjuks olnud Gertrud Kuusvere, kes on Jõgevamaa noortekogu liige juba paar aastat.

Visiidi käigus selgus, et kuigi Jõgevamaal on palju tegusaid noori, puudub avalikkusel info nende tegemistest. See tekitab tunde, et Jõgevamaal pole noori osalejaid. Kas maakondlik ja kohalikud osaluskogud ei toimi? Kindlasti pole see nii, sest edukalt on tegutsenud  peagi oma viiendat sünnipäeva tähistav Jõgevamaa noortekogu, kümme kuud tegutsenud Jõgeva linna noortevolikogu ja esimesi samme tegev Saare valla noortevolikogu. 

Suhtlevad inimesed, mitte ametikohad

Sageli seostub noortevolikoguga parteipoliitika, igav jutt ja suur hunnik pabereid. Kuid tegelikkuses tuleb tegelda peamiselt noortepoliitikaga – noori puudutavate küsimustega. Noored võiksid keskenduda organisatsiooni kestlikkusele läbi järjepideva koostöö kohaliku omavalitsusega. Kindlasti tuleks kaotada piirid ametniku ja noore vahel – abi oleks kohtumistest mitteametlikus keskkonnas, kus suhtlevad omavahel inimesed, mitte nende ametikohad.

Päev andis uusi mõtteid nii noortele kui noortega kokku puutuvatele ametnikele, kes said kinnitust oma varasematele ideedele ja vastused tekkinud küsimustele.

Nele Graversoni hinnangul andis selline kohtumine positiivse elamuse ja julguse pöörduda tulevikus küsimustega ENL poole. Ta lisas, et praegused head mõtted on alles paberil, kuid võimalusel oleks samasugusel kohtumisel järgmisel aastal hea vaadata, kuidas tänane visioon rakendus ja millised on esimesed tulemused.

Tiina Tegelmanni sõnul on sellised kohtumised noortele ja noortega tegelevatele inimestele igati kasulikud. Infopäevad on korda läinud, kui saadakse üle oma hirmust ning kinnitust ja positiivset tagasisidet oma senistele tegemistele.

Osaluskogude koordinaator Anni Metstak põhjendas visiidi vajalikkust sellega, et kuigi e-posti ja telefoni teel tehakse osaluskogudega pidevat koostööd, oleks tore rääkida asjadest  silmast silma kohtudes. See annab võimaluse tutvuda maakondliku noorteosalusega terviklikult. Samuti on hea võimalus jagada teiste maakondade kogemusi ja edukaid praktikaid. Anni Metstaki ja Kristo Nottoni sõnul pole neil kaasas kindlaid juhendeid ja vorme, kuidas peaks ideaalis noorte osalus toimima. Iga piirkond on erinev ja edukus peitub siiski koostöös.  

Osaluskogude koordinaatorid on külastanud septembrist alates juba 12 Eesti maakonda. Visiitide eesmärgiks on vahetu kohtumine noorte osaluskogude liikmetega, kuulata nende tegemistest ning leida koos uusi võimalusi oma tegevuste mitmekesistamiseks.

Erilist tähelepanu pööratakse 2010. ja 2011. aastal noortevolikogude mentorlusprogrammiga loodud noortevolikogudele, kelle hulgas on 2010. aastal loodud Jõgeva linna noortevolikogu ja 2011. aastal tegevust alustanud Saare valla noortevolikogu. Mullu loodi antud programmi raames 26 uut noortevolikogu, tänavuseks eesmärgiks oleks 20 uut noortevolikogu. Loodud ja loodavad noortevolikogud saavad sisulist toetust mentoritelt ja alustamise puhul 190 eurot rahalist toetust. 

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus