Noorte ajurünnakus sündinud ideed jõuavad kõrgemate instantsideni

Neljapäeval tegutses Jõgeva kultuurikeskuses noorte osaluskohvik, kus enam kui poolsada noort inimest koos ekspertidega üheksat olulist teemat lahkas. Välja koorunud ideed ning probleemid edastatakse Eesti Noorteühenduste Liidule ja Jõgeva maavalitsusele.

 

Sündmuse algul anti kokkutulnuile videona edasi  haridusminister Jaak Aaviksoo tervitus. Minister kinnitas muu hulgas, et muutused sünnivad koosviibimistel ja arutledes. Oma tervituskõnes palus arutelul eksperdina osalenud riigikogu liige Mati Raidma, et noored võtaksid aktiivselt sõna ning julgeksid välja öelda, mida nemad tegelikult tahavad ja soovivad, sest ainult siis saavad võimuorganid nende heaks  midagi teha.

Osaluskohvikus oli üheksa lauda, kus igaühes arutati konkreetset teemat. Teemadeks olid: noorte tööhõive, noorte tervis, 16-aastastele valimisõigus, vabatahtlik töö, mitteformaalne formaalses keskkonnas, noored Jõgevamaale tagasi, vabaaja sisustamise võimalused maakonnas, noorte osalus kohalikul tasandil ning riigigümnaasium. Iga laua juures arutles üks seltskond antud teema üle pool tundi ning pärast seda vahetati omal valikul teemalauda. Kõik arutelul välja käidud ideed protokolliti ning need edastatakse Jõgeva maavalitsusele ning Eesti Noorteühenduste Liidule. Noortele rõhutati, et suured ideed ja plaanid võivad sündida väikesest mõttevälgatusest.

Suitsuraha eest tuleks osta õunu

Ideid noortel jätkus. Tervisega seonduvas vestlusringis püüdis  ekspert Maiu Veltbach, kes on ka maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist, noortelt teada saada, kuidas veenda alaealisi loobuma ebatervislikest harjumustest ja mitte nendega alustamagi. Kõne all oli alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ja suitsetamine. Ühe mõjutusvahendinda pakuti välja šokiteraapiat, mis nõrgema närvikavaga inimestele kindlasti mõjub, kuid millesse paljud suhtuvad ka ükskõikselt. Jõgeva Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Juho pakkus välja värske idee, kuidas noori suitsetamisest võõrutada. “Kui alaealine pöördub  mõne täiskasvanu poole, et see talle poest suitsu ostaks, siis see täisealine võikski raha vastu võtta, minna poodi ja osta suitsule mõeldud raha eest noorele hoopiski kotitäie õunu. Kui kõik hakkaksid selle süsteemi järgi käituma, oleks sellest ka kindlasti kasu,” rääkis Juho.

Innovaatilisi ideid pakuti välja ka noorte tööhõive teemalises vestlusringis. Reeglina on noortel probleemiks see, et väheste kogemuste pärast neid tööle ei võeta. Jõgeva Gümnaasiumi 9. klassi noormees Simo pakkus välja, et ettevõtted võiksid anda noorele võimaluse töötada kogemuse saamiseks lühiajaliselt tasuta. Samas ei ole noored reeglina  sellega nõus, kuid neilegi tuleb selgeks teha, et kogemused on vajalikumad kui mõni eurosent, mille kohe taskusse pista saab. Juttu oli sellestki, et  ettevõtjad kipuvad noori töötajaid nöörima ning tüssama. Et taolisi olukordi vältida, peaksid noored end  ise  töölepinguseadusega kurssi viima, teadma oma õigusi ja kohustusi ja olema võimelised end vajadusel kaitsma.

Koolitundidesse rohkem praktikat

Segadust tekitas vestlusring teemal mitteformaalne formaalses keskkonnas. Nii vestlusringi juhil kui ka eksperdil tuli esmalt  seletada, mida see teema üldse tähendab. Nimelt räägiti seal  alternatiivsetest võimalustest muuta koolis ainetunnid huvitavamaks. Tehti ettepanek, et aeg-ajalt võiksid näiteks ka poisid võtta osa tüdrukute tööõpetuse tunnist ning vastupidi. Tallinna Ülikoolis noorsootööd õppiv ning momendil Vaimastvere koolis huvijuhina praktikal viibiv Heliisa Aare avaldas arvamust, et koolitundides võiks rohkem olla  praktilist õpet ning õpilasi võiks viia kokku erinevate elualade spetsialistidega.

Kuigi osaluskohvik kestis terve pika päeva, pidasid noored selle lõpuni vastu ning ka kokkuvõtete tegemisel olid kultuurikeskuse saali lauad veel rahvast täis. Lõpetuseks sõnas maavanem, et ootab kõiki noori, kel on uusi ideid, oma jutule, et neid välja öelda.

Mõned värsked ideed osaluskohvikust

 • Välikino Jõgevale

 • Koolidesse karjääritunnid

 • Koolidesse rohkem praktilist tegevust

 • Õuesõppevõimalus kõikidesse koolidesse

 • Parem koostöö noortekeskuste ja koolide vahel

 • Klassijuhatajatundidesse rohkem rakenduslikku õpet

 • Vabatahtlike tegevuste teavituse parandamine koolides

 • Jätkata varivalimiste teostamist kohalike omavalitsuste valimistel

 • Ühiskonnaõpetuse tundidesse rohkem sisu ning arutelusid

 • Rakendada tervisliku eluviisi edendamisel ning halbadest harjumustest loobumiseks šokiteraapiat

 • Viia läbi avatud tunde riigigümnaasiumi teemal, kus seda aitavad lahti seletada asjaga seotud inimesed

 • Riigigümnaasiumi rohkem valikaineid

 • Riigigümnaasiumi rohkem võõrkeeli

 • Riigigümnaasiumis tuleks säilitada mõlema praeguse gümnaasiumi traditsioonid

 • Panustada Jõgevamaal rohkem meelelahutusasutuste loomisse

 • Jõgevamaa mainekujundusega  peaksid väljaspool maakonda tegelema just maakonna elanikud

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus