Noorsootöö uus tugitegevus kaasab õpingutest ja tööst kõrvale jäänuid

Teisipäeval, 22. septembril peeti Paides infopäev noortekeskustele, kes soovivad käivitada Eestis aastatel 2015-2018 noorsootöö valdkonnas uudse tugitegevuse. 

Tugitegevuse toel soovitakse tuua kooli ja tööturule eeskätt 15-26-aastasi, kes on mingil põhjusel õpingutest või tööst kõrvale jäänud. Programmis osalevad noortekeskused võtavad eesmärgiks leida üles tuge vajavad noored ja pakkuda neile individuaalset ja pikaajalist toetust läbi noorsootöö, toetamaks nende valmisolekut pöörduda tagasi kooli või tööellu. Kokku soovitakse kolme aasta jooksul kaasata programmi 8700 noort üle Eesti. 

“Ühiskonna hoiakud on muutunud ja noori on kerge hukka mõista,” ütles programmi eestvedaja, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht Heidi Paabort. “Kui sageli aga mõtleme sellele, et nad vajavad tegelikult abi ja tuge.” Paaborti sõnul on valikud mitmekülgseks arenguks ja ühistegevuseks Eestis noorte jaoks ebavõrdsed. Need aga mõjutavad võimalusi hariduses, tööturul ja tervises.

Tugitegevusi hakkab ellu viima Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Seda koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ning rahastab haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus