Noormehed ei lähe enam Jõgevalt kaitseväkke

Nelikümmend noormeest asusid ajateenistusse Viru üksik-jalaväepataljoni väljaõppekeskuses ja kümme Kuperjanovi üksik- jalaväepataljonis. Terved ja haritud (poolesajast noorest polnud vaid viiel keskharidust) on ajateenistuses veidi kauem ? 11 kuud. Nende väljaõpe on pikem ja põhjalikum, sest väljaõppekeskustes saavad nad juhi ja spetsialisti koolituse.

“Sellesuvine noormeeste ajateenistusse saatmine on eriline, sest see oli viimane kutsealuste teenistusse saatmine Jõgevalt. Kaitseväeteenistuse seaduse alusel moodustatud riigikaitseosakonnad korraldatakse 1. augustiks ümber Kaitseressursside Ametiks, kusjuures riigikaitseosakonnad ja nende bürood lõpetavad tegevuse. Tõenäoliselt toimub noormeeste sügisene ajateenistuse minek kas Tallinnast või Tartust,” selgitas Kirde-Eesti Riigikaitse Osakonna Jõgevamaa büroo kutsealuste arvestuse vanemspetsialist Silvi Alandi.

Sellel nädalal läheb Eestis ajateenistusse 1025 uut kutsealust.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus