Noored võtsid korraldamise enda õlule

Sel nädalal toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis muusikanädal, mille korraldajaks olid kooli muusikahuvilised noored koos kooli projektijuhi ning muusikaõpetajatega.


 Muusikaõpetaja Meeli Nõmme sõnul toimus sellel nädalal PÜG-s traditsiooniline muusikanädal, mis toimus juba kahekümnendat korda.

„Varasematel aastatel olen olnud muusikanädala peakorraldajaks mina koos projektijuhi ja huvijuhtidega,“ lausus Meeli Nõmme.

Pakuti välja hulk erinevaid artiste

Kooli projektijuhi Kertu Lieberti sõnul on koolis KESA tund, kus õpetatakse projektitööd, majandus-, ettevõtlus- ja karjääriõpet ning suhtlemispsühholoogiat. Projektitöö raames peavad kõik 11. klassi õpilased tegema projekti, mida on vaja ette valmistada, vormistada, läbi viia ning selle kohta ka aruandlus esitada.

„Eelnevatele aastatele tuginedes on kõige paremini õnnestunud muusikanädalad, mille korraldamises noored ise kaasa on löönud,” märkis Meeli Nõmme.

Sellest tähelepanekust lähtuvalt tegi ta ettepaneku Anete Millerile tegeleda muusikanädala korraldamisega. Anete Miller jäi ettepanekuga nõusse ja kutsus endale appi klassiõe Kadi Morgensoni ja paralleelklassi noormehe Siim Hendrik Saare.

Ettevalmistustega alustati juba õppeaasta alguses. Esmalt viidi õpilaste seas läbi küsitlus, keda nad muusikanädalal esinemas näha soovivad. Pakuti välja hulk artiste, kelle seast igaüks meelepärase valiku sai teha.

Valik selgus arutelude tulemusena

Anete Miller lausus, et just tema moodustatud korraldusmeeskond otsustas teiste seas kutsuda esinema ansambli Svjata Vatra solisti Ruslan Trochynskyi. Siim Hendrik Saare peab muusikanädala korraldamisel suureks plussiks, et nad alustasid ettevalmistustega juba varakult.

„Tuli ette ka kriisihetki, aga piisav ajavaru võimaldas kõik probleemid ära lahendada,“ rääkis Siim Hendrik Saar. Anete Milleril on häid sõpru Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, kellega ta konsulteeris.

„Tõsiste arutelude ja vaidluste tulemusena jõudsime esinejate osas üksmeelele,“ rääkis Anete Miller. Meeli Nõmme sõnul kõik õpilased muusikaliselt nii teadlikud ei ole nagu korraldusmeeskonna liikmed.

„Kui heal tasemel pianist ei suuda noori esinemisega köita, ei pruugi selline muusika arusaadav olla,“ arutles Meeli Nõmme.

Lõpuks jäid lisaks Ruslan Trochynskyile sõelale Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattisen, ansambli Põhja-Tallinn muusikud Maia Vahtramäe, Jaanus Saks ja Hannes Vellend ning PÜG-i puhkpilliorkester Urmas Mägi juhendamisel.

Anete Milleri sõnul oli Ruslan Trochynskyi kontsert väga hariv. „Noorematel õpilastel lasi ta pilli mängides ära arvata, mis looga on tegemist. Suurematele lisas juurde täiendava elemendi, et nad võimetele kaasa saaksid elada. Iga artist astus üles kolmel kontserdil, et kõik PÜG-i õpilased tema esinemisest osa saaksid.“

Siim Hendrik Saare sõnul meeldis nooremate klasside õpilastele kõige rohkem Tanja Mihhailova. „Tema kontserdid olid üsna sarnased, Ruslan Trochynskyi kontserdid erinevad. Ruslan tutvustas Ukraina rahvapille ja see pakkus huvi nii nooremate kui ka vanemate klasside õpilastele.

Muusikanädalat korraldanud noored tõdesid, et selle ette valmistamine ja läbi viimine oli heaks õppetunniks. Noored said kogeda, mis tunne on siis, kui täistunnil algama pidava kontserdi puhul veel kaheksa minutit enne välja kuulutatud kellaaega esinejat kohal ei ole. Õnneks jõudsid kõik õigeks ajaks lavale.

Muusikanädala korraldamisele aitasid kaasa Sirje Ange, Meeli Nõmme, Kertu Liebert, Mariin Sirk, Reigo Tõnisson PÜG-st. Ettevõtmist teotas Eesti Kultuurkapital ning meenetega Siimu nimeline kitarrifond.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus