Noored tegid talgupäevi

 Niidu võsast puhastamise eesmärgiks oli säilitada niidul kasvavate ohustatud orhideeliste (kahkjaspunase sõrmkäpa) eluks vajalikud tingimused ehk siis avada valgusele niidu servi ning niidu pindala nii suurendada. Kõnealune niit on ka kaitsealuse putuka ? suur-kuldtiiva ? elupaik.
           
Kokku võttis kolmest võsalõikus-talgupäevast koos juhendajaga osa 18 noort. Septembris seisab ees veel üks talgupäev: siis veetakse lõigatud oksad kokku.
           
Talgupäevad on üks osa noortekeskuse, maakonna loodusspetsialistide ja keskkonnateenistuse koostöös käivitatud ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud keskkonnateadlikkuse projektist. Veel toimus selle raames sel kolmapäeval linnuretk-piknik ning saab teoks sügisene seeneretk, mille käigus pildistame, määrame ja korjame seeni noortekeskuses toimuvaks seenenäituseks. Sellest retkest koostame ka fotonäituse.

 Noortekeskus on üheks kindlaks suunaks võtnud tutvustada linnalastele loodust ja lähendada neid sel moel loodusele. Noorsootöötajail seisab ees ka sellesisuline õppetsükkel Luual, kus noorsootöötajad saavad lisaks lindude-puude-taimede-seente tundmaõppimisele metsainstruktori koolituse ning loodusradade ja loodusretkede koolituse. Aasta lõpuni toimub  ühtekokku kümme koolitust ning Jõgeva Avatud Noortekeskusest võtab neist osa kaks noorsootöötajat. Kui võimaluse leiame, on plaanis osa võtta ka loodusteemalisest workshopist Soomes.

SILLE RAIDVERE
Jõgeva Avatud Noortekeskuse tegevjuht

blog comments powered by Disqus