Noored said avaldada oma arvamust

Ürituse peamiseks eesmärgiks oli anda ülevaade noorte tegemistest ning mõelda koos Jõgevamaa noorte probleemide ja saavutuste üle. Samuti arutleti selle üle, milline võiks olla noorte olukord tulevikus.

Suurimaks probleemiks noorte jaoks on vaba aja veetmise võimalused. Selgus, et on üsna vähe kohti, kus õpilane saab pärast koolipäeva olla ning kasvõi õppida või televiisorit vaadata. Teiseks suuremaks probleemiks on kutsehariduse võimalustest teavitamine. Praegu toodetakse liiga palju kõrgharidusega spetsialiste, kellel tulevikus on raske tööd leida.

Õpilasomavalitsuste rolli koolis hindavad noored kõrgelt, sest seeläbi jõuavad nii mõnedki õpilaste probleemid õpetaja ja direktorini.Selgus ka, et noorte, eriti põhikooli õpilaste huvi poliitika vastu on väike.

Kokku tehti tööd viies töörühmas. See, millises neist keegi osales, selgus loosiga. Sektsioonides räägitust tehakse täpsemad kokkuvõtted paari nädala jooksul. Korraldajad loodavad, et taolised seminarid saavad traditsioonilisteks.

Ürituse korraldas MTÜ Rahvaliidu Noored, peamise organiseerimistöö tegid ära peakorraldaja Rein Uusmaa ja Kajar Lember.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus