Noored saavad strateegias kaasa rääkida

Riigi pikaajaline strateegia Eesti 2035 on esimene valitsuse ja riigikogu poolne dokument, mis sätestab riigi pikaajalised sihid. Igal kevadel tehakse erinevate sihtgruppide hulgas arvamuskorje strateegia suundade ülevaatamiseks.

Interaktiivne koolitund

Sellel kevadel ootab riigikantselei koostöös Õpetajate Liidu ning haridus- ja noorteametiga noori arvamusrännakul põhinevas interaktiivses koolitunnis selles strateegias kaasa rääkima.
Esmaspäeval toimus noorte arvamusrännaku metoodikat tutvustav seminar, kus interaktiivne koolitund koos seminaril osalejatega läbi mängiti.
Üks interaktiivse koolitunni metoodika autoreid, Astrid Sildnik, Kose kooli õpetaja ja Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige on oma õpilastega seda mängu juba paar korda teinud ja tunnistas, et arutelud võivad väga ootamatuid pöördeid võtta.
„See mäng ise on eelkõige käivitamiseks, mõtete käimalükkamiseks. Põnevaim osa on see, mis teemad arutelu osas välja tuuakse. Eesti lapsed on PISA testide järgi ühed targemad maailmas, riik peakski nende arvamust kuulda tahtma, pealegi, õpilastele meeldib suuliselt arutada,“ ütles Astrid Sildnik metoodikatundi sisse juhatades.
Kristi Salum, endine õpetaja, praegu haridus- ja noorteameti spetsialist, on mängu katsetanud oma poegadega. Ta lisas, et noorte kaasamine tulevikuvaatamisse on igati asjakohane samm. „Just oma kogemusena julgen öelda, et noortel on juba praegu nii mõndagi öelda ja kindlasti aitavad noorte mõtted kaasa sellele, et õigeid samme õiges suunas astutaks. Seda enam, et riigiasjades varakult kaasa rääkimine õpetab tähelepanelikumalt maailma enda ümber jälgima.“

Mis on arvamusrännak?

Arvamusrännak on alates 7. klassi noortele mõeldud mänguline ja hariv veebilahendus, mis aitab aru saada, millisena näevad noored elu Eestis täna ja millisena nad soovivad seda kogeda järgnevatel aastatel. Neil on võimalus arutleda nende arvates oluliste arengustrateegia sõlmküsimuste üle. Loodud lahendus annab ühtlasi ka koolidele võimaluse mitmekesistada õppetööd ning toetada õpetajaid ühiskonnakorralduse küsimuste arutamisel noortega.
Kus ja kuidas seda mängida?
Arvamusrännakul osalemiseks on igaühel võimalik arvutis või nutiseadmes läbi mängida teekond, kus iga tehtud otsus viib veidi erineva tulevikuni. Seda teekonda saab läbida mitme erineva tegelasena ja korduvalt, et näha, millistest otsustest ikkagi tegelikult sõltub soovitud tulemuseni jõudmine. Teekonna lõpus pannakse kirja, mida peaks Eesti riik esimese asjana ära tegema, et meil oleks ka tulevikus kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond.
Mängu ja soovitusliku tunnikava leiab üles riigikantselei kodulehelt.
Astrid Sildnik rõhutas, et tunnikava materjal pole kivisse raiutud raam, kuna õpetajatel on kindlasti olemas ka omad meetodid, kuidas lapsi rääkima ja arutlema panna. Kuid näidistunnikavast on praegusel kiirel ajal kindlasti abi tunni planeerimisel ja ka uute meetodite leidmisel.
Hästi argumenteeritud ideed jõuavad peaministrini.
Kõik nii koolitundides kui ka iseseisvalt rännakul osalenult tekkinud ettepanekud ja ideed saadetakse riigikantseleile. Noorte esitatud ideid tutvustatakse nii avalikkusele kui ka otsustajatele. Aega arvamusi koguda ja saata on 20. juunini.
Seminaril osalejad rõhutasid, et noored on väga altid oma arvamust jagama, aga nad tahaksid ka tagasisidet, kuhu nende mõtted ja ideed jõuavad, mis nendest saab. Ott Karulin Riigikantselei strateegiabüroost kinnitas, et kõik noorte ideed vaadatakse läbi ja avalikustatakse. Esmaspäevasel „proovitunni“ arutelul jäid kõlama mõtted, et Eesti riik peaks kindlasti mõtlema jäätmemajanduse arendamisest ja ka maapiirkondade atraktiivsemaks muutmisest.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus