Noored saavad projekte kirjutades raha küsida

Programmi Euroopa Noored raames leiavad toetust 15-25aastaste noorte endi algatatud ning läbiviidavad projektid. Euroopa Noored Eesti büroole on käesoleva aasta eelarve tõsine väljakutse. Vaatamata arvukatele taotlejatele ning toetust leidnud projektidele peab 2006. aastal toetuse saajate arv tõusma mõnes alaprogrammis isegi üle kolme korra. Kõige suurem eelarve kasv (ligi 2 korda, ületades 10 miljonit krooni) on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse alaprogrammis, mis tähendab keskmiselt 250 vabatahtliku saatmist mõnesse välisorganisatsiooni ning 100 välisvabatahtliku vastuvõtmist Eesti organisatsioonide poolt . Noortegruppide rahvusvahelist koostööd ning kultuuridevahelist õppimist väljaspool kooli ning tööd toetavas alaprogrammis on 2006. aastal planeeritud projektitoetustena 11 miljonit krooni, kohalikele noorsooalgatusprojektidele 3,5 miljonit krooni. Programm Euroopa Noored on ainus Euroopa Liidu haridusprogramm, mille projektitoetused on suunatud otse noortele ning mis toetab noorte mitte-formaalset õppimist, omaalgatuslikke ideid ning rahvusvahelist koostööd. Erinevate alaprogrammide raames on noortel oma initsiatiivil ja korraldamisel võimalus läbi viia kokkusaamisi noortegruppidega mõnes Euroopa või ka näiteks Ladina-Ameerika riigis (alaprogramm 1), kuni aastaks elama ning mittetulunduslikule tööle asuda mõnesse välisriigi organisatsiooni (alaprogramm 2) või ka midagi olulist korda saata koduses Eestis (alaprogramm 3). Euroopa Noored Eesti büroo kutsub üles kõiki 15-25aastaseid noori tutvuma programmi Euroopa Noored alaprogrammidega ning kasutama neile pakutavaid võimalusi. Aastas on 5 taotlustähtaega. Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruar. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus