Noored maale elama

Maaeluministeeriumi tellimusel valmis maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonnas uuring “Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana”. Uuringust selgus, et kõige motiveerivamaks teguriks on elukeskkond. Olulisuselt teiseks jäi töökoht.

Töö olemasolu maapiirkonnas on väga oluline ‒ see peaks olema kindel, tasuv ja kodu lähedal. Kinnitan oma kogemusest, et just noored on need, kes Jõgevamaa näitel on julged ja agarad kasutama endale töökoha loomisel oma ettevõtet, taotlema starditoetusi ja saavad kusjuures väga hästi hakkama. Elu on õpetanud, et meelepärast tööd saab kõige lihtsamini ikka ise seda endale pakkudes. Õnneks saame neid sellel teel aidata nõu andes ja juhendades.

Teisalt peeti oluliseks ka kogukonda ja transporti. Ka mina olen selles veendunud, et igati paindlik transpordiühendus soodustaks Eesti suurusega väikesel territooriumil laiemat vabadust elada kus meeldib ja käia tööl kus iganes

Õnneks on riigil pakkuda erinevaid toetusmeetmeid noortele, et maale elama asumine oleks lihtsam. Esimeseks takistuseks saab siiski elukoha ostmiseks vajaminev raha, mida noortel ei ole ja pangad ei anna. Siin saab appi tulla kohalik omavalitsus pikaajalise strateegiaga. Oluline on tagada sellised toetusmeetmed, et noored julgeks astuda otsustavat sammu. Vähemalt kümneks aastaks ja pikemaks ajaks. Lühiajalised toetused ei anna kindlustunnet ei toetajale ega saajale.

Kogukonnad maal saavad palju ära teha oma hoiakutega. Kas olla uue tulija osas sõbralik, kas on kõigil huvi säilitada elukeskkond sellisena, et seal on endal hea ja teistel samuti?

Kogukondlikku sallivust ja tahet võtta vastu elu poolt pakutavaid võimalusi ehk pidevalt muutuda- see on väljakutse külakogukondadele.

Usun, et toimima hakkab pigem kutsumine kui linnast ära sundimine. Head kutsujat on kergem usaldada kui võltsnaeratusega saatjat ja sokutajat.

Tehtud uuring annab kinnitust, et meie päästmine on ikka meie enda teha, see tähendab igaühe asi ja valik. Mina igatahes olen otsustanud olla hea kutsuja.

Lähemalt uurimise tulemustest: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6009&page=3265&action=article

MARVE MILLEND, sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, juhataja/ettevõtluskonsultant

blog comments powered by Disqus