Noored ei pea autoriõigustest netis palju

Eesti 14–18-aastaste noorte küsitlemisel selgus, et kuigi 95 protsenti väitsid, et teavad, mis autoriõigused on, siis ligi pooled tõmbavad ebalegaalselt filme, muusikat või jätavad koolitöödes autorile viitamata.


Tehnoloogiaettevõtte Samsung ellu kutsutud kampaanias Õpilaste Digitaalne IQ küsitleti kokku poolt tuhandet Eesti 14–18-aastast noort nende arvamuste ja teadmiste kohta küberruumis. Selgus, et näiteks autoriõigusi tunnevad ligi 95 protsenti vastanutest ning 92 protsenti kasutab piltide juures koolitöödes enamasti ka korrektselt viitamist.

Samas tunnistas 40 protsenti vastanutest, et on viimase aasta jooksul esitanud koolitöös internetist leitud materjali enda nime all. „Noored küll teavad autoriõiguse reegleid, aga kuna päriseluga võrreldes on internetist asjade leidmine märksa lihtsam, siis kasutatakse võimalust ikkagi ära.

46 protsenti tunnistas, et on illegaalselt alla tõmmanud filme ja 42 protsenti muusikat,“ selgitas Õpilaste Digitaalne IQ programmijuht Egle Tamelyte. Videomänge mängis illegaalselt 28 protsenti vastanutest.

„Noormehed tunnistasid, et on autoriõigust rikkunud märksa rohkem kui tüdrukud. Üksnes küsimustes, et kas oled fotosid või videoid ilma autori loata sotsiaalmeediasse postitanud ning kas oled koolitöös võõra autori materjale enda nime alt esitanud, tunnistasid tüdrukud enda pattu rohkem,“ märkis Tamelyte.

Samas 86 protsendile endale ei meeldiks olukord, kui nende tekste, pilte või muid materjale kasutatakse teiste poolt ilma neile viitamata või neilt luba küsimata.

„Autoriõigused on teema, millega tänapäeva noored puutuvad kokku praktiliselt iga päev. Seepärast räägime autoriõigustest Õpilaste Digitaalne IQ programmis ning palume Netiketi võistlusel ka noortel endal teemat lahata ja pakkuda visioone, milline oleks õige käitumise etikett digikeskkonnas,“ selgitas Tamelyte.

Programmi Õpilaste Digitaalne IQ eesmärk on õpetada koolinoortele veebiloengute ja vestlusringide abil oskusi digimaailmas paremini hakkamasaamiseks. Kodulehelt www.digitaalneiq.ee leiab täpsema informatsiooni Netiketi võistluse kohta ja videovestlusi küberkiusamise, ebasobiva sisu, küberhügieeni, netisuhtluse eripärade ning sõltuvuse teemadel. Netiketi võistlusele saab töid esitada 1. oktoobrist kuni 10. detsembrini.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus