Nõiakoobas keset Põltsamaa linna

Tundub et Põltsamaa on muutumas väikelinnaks, millele võiks aina tiitleid juurde lisada. Veini-, rooside, sildade-, kohvikute linna tiitli kõrval võib vist nüüd Põltsamaa ka nõialinnaks kuulutada. Tõsi, nõiaks nimetab seal ennast küll üksainus inimene, aga enamikus linnades pole ju ainsatki “ametlikku” nõida.


Põltsamaal tegutseb alates 8. juunist Nõiakoobas, kus nõia ametit peab Helve Tamm, kes on kohalikule rahvale juba varasemalt tuttav kui piirkondliku ajalehe Vali Uudised reporter ja hilisem kaastööline. Helve Tamme enda sõnul on tal sünnist saadik iseäralikud omadused kaasa antud ja neid on ta kasutanud juba lapseeast alates. Naise sõnul on see loomulik elu kulg, et ta nüüdseks just niisuguse tegevuseni välja on jõudnud.

Ise ta nimetab oma praegust tegevuspaika hoopis töötoaks, sest seal ta meisterdab n-ö tavainimese jaoks pisut erilisi asju.

Leidis nõiakoopale sobiva koha erilise ajalooga paigast

Ruumide otsimist alustas ta juba möödunud kevadel, kuid sobivat kohta niisuguseks tegevuseks polnud üldse lihtne leida. Üks selle kohta kehtivatest tingimustest oli, et ei tohi olla liialt korralik. Praegune, põltsamaalastele hästi tuntud Paala hoonetekompleksi tagumises tiivas asuv, ruum sobib selleks otstarbeks suurepäraselt. See paik on Põltsamaa jaoks ajaloolises mõttes erilise tähendusega. Kolm aastat enne Nõiakoopa avamist võttis Helve inimesi vastu oma kodus. Samas ei ole kodu selline koht, kus peaks tegelema võõraste inimeste probleemidele ja muredele lahenduse otsimisega.

Nõustamine eeldab piisavat aega ja privaatsust

Helve Tamm ütles, et lahkunud hinged, erinevad esoteerilised teemad kuuluvad tema tegevusvaldkonda. “Täpsemalt väljendudes tegelen ma inimese alateadvuse ja hingemaastikuga. Vahel palutakse minult, et ma räägiksin inimesele sellest, mida ma tema kohta tean. See ei käi nii lihtsalt nagu arvatakse. Alati ei tohigi minna liialt sügavale inimese sisse. Minu eesmärgiks on aidata inimest sellises ulatuses nagu on mul võimalik teda aidata ja sellisel määral nagu seda teha tohin. Alati ei tohi. Seda, kui näen, et ma ei tohi inimest aidata, on ebameeldiv kogeda,” jutustas Helve Tamm.

Lisaks inimese hingemaailma süüvimisele valmistab ta oma töötoas kõikvõimalikke amulette, talismane ja murenukke. Need on mõeldud konkreetsele isikule ja ei ole masstoodang, mille hulgast saab välja valida inimesele endale meeldiva eseme. Abivahendeid on veel teisigi.

Ühelt poolt on Nõiakoobas töötuba, teisalt nõustamise koht. Nõustamine kestab kaks tundi ja selleks tuleb ette registreerida. Et miks nii kaua? Need kaks tundi mööduvad lausa lennates. Tihti kipub ajast puudugi tulema.

Kui juhtub olema sobiv hetk ja kedagi ei ole kellaajaliselt kohale tulemas, võib ka ootamatult üle ukse astunud inimene nõustatud saada. Kuid võimalus juhuslikult sisse astunud inimesega tegeleda on siiski väga harv erand. Ette registreerimine võimaldab inimesega rahulikult ja privaatselt tegeleda.

Helve Tamm ei saa inimesi nõustada järjest terve pika päeva, sest see võtab temalt väga palju energiat. Ta suudab tegeleda umbes nelja inimesega päevas, aga mitte kõikidel nädalapäevadel.

Loodus on teda selle tegevuse juurde suunanud

Helve Tammelt on palju küsitud, kuidas teda siis nimetama peaks. Naise enda sõnul ei oskagi ta endale, oma tegevust silmas pidades, väga täpset nimetust anda. Nii kasutabki enda puhul sõna nõid, ehkki tõdeb samas, et lausa saja protsendiliselt see sõna ehk tema osas paika ei pea.

Tema tegevusvaldkonda kuulub ka šamanism, voodoo ja muud esoteerilised nüansid. Tal on tulnud lahendada ka muresid, mis puudutavad juba sellest maailmast lahkunud hingi, kes ei ole saanud rahu või olukordi kui lahkunute lähedased ei ole suutnud lahendada lahkunud hingedega seotut.

Helve Tamm on püüdnud neid asju lahendada selliselt, et nii elavad kui lahkunud hinged saaksid rahu.

Helve Tamme sõnul on ta terve oma elu selliste probleemidega kokku puutunud, aga pole söandanud varem sellest kõva häälega rääkida. Alles viimasel ajal tuli ta n-ö kapist välja.

“Mõnikord küsitakse, kuidas inimesed mind üles leiavad. Loodus, maailm ja universum on mind selle tegevuse juurde suunanud. See tähendab, et need kellel on konkreetselt mind vaja, need inimesed ka minuni jõuavad. Selline looduse poolne suunamine täiesti toimib. Nagu ka suust-suhu leviv informatsioon. Ma ei ole teemat, millega tegelen, kuigi laialt reklaaminud. Maailm lihtsalt viib mind abi vajavate inimestega kokku. Minu elus on olnud aegu, kus ma olen tundnud, et ei taha sellega tegeleda, sest teiste inimeste mured on tohutult raske koorem kanda. Vahel olen jõudnud välja olukorrani, kus ei saa enam aru, kust lõpevad isiklikud ja algavad võõrad mured,” mõtiskles Helve Tamm.

Needuse maha võtmine on kõige raskem teema

“Hetkel mil inimene Nõiakoopa uksest sisse astub, on tal oma piirid ees, milleni ta on valmis avanema. Siis püüan ma inimesele natuke suurema ringiga läheneda kuni ta on valmis endast põhjalikumalt rääkima. Ma ei tegele kellegagi vägisi, vaid ikka inimese vabal tahtel.

Isegi siis, kui ma väga sügavalt inimese hinge peidetud saladust näen, ei pruugi ma talle sellest üldse rääkida. Liiati on inimeses peidus asju, mida ei peagi talle rääkima. Mina keskendun konkreetsele küsimusele.

Kui tuleb minna tagasi inimese lapsepõlve või puudutada karma teemat ehk eelmisi elusid, siis teeme me seda sellepärast, et selgitada välja praeguse probleemi põhjus ja leida sellele lahendus.

On olnud ka selliseid paari-kolme kuu pikkusi perioode, kus minu poole pöörduvad sarnase küsimuse või murega inimesed. Vahel on inimene minu juurde tulnud füüsilise murega, mida lahates selgub, et tegelikult on probleemiks hoopis lahkunu hing, mis ei anna elavale rahu.

Mõnikord on inimestele needus peale pandud, mis on minu jaoks otse öeldes kõige vastikum ja jõhkram teema. Paraku tuleb ette niisuguseid juhuseid, kus inimene on needuse ära teeninud. Nüüd tuleb minul langetada otsus selle kohta, kas ma võtan, kas üldse tohin ja saan võtta needuse maha või mitte. Mul tuli needusega alles üsna hiljuti kokku puutuda. Sain siis ise karistada selle eest, et püüdsin ära hoida katastroofe inimese elus.

Olen oma elus needuse maha võtmise eest kahel korral väga valusalt karistada saanud. Minu karistamine näeb välja selliselt, et tunnen enda sees lausa füüsiliselt võõrast olendit. Keha peale tekivad teatud märgid ning see võõras olend minu sees piinab ja vaevab mind ning tekitab tohutuid hingelisi kannatusi. Noore ja rohelisena arvasin, et minu sisse tuli võõras vaim. Aga see on vaid minu karistaja.”

Sassis suhted tuleb inimestel endil ära klaarida

Helve Tamme nõiakoobas ei ole koht, kuhu ainult mingid erilised inimesed sisse võiksid astuda. Tema jutul käivad täiesti tavalised, väga erineva taustaga, ühiskondliku positsiooniga ja erinevates valdkondades tegutsevad inimesed. Vahel on sinna sattunud ka need, kes on Helve Tamme tegevuse suhtes algul täiesti skeptilised, sealt lahkudes mitte nii väga. Sinna on mindud ka sassi läinud isiklike suhete teemaga, mis tegelikult on siiski inimeste isiklikku lahendust eeldav valdkond. Selles osas saab Helve ainult suunda näidata või juhatada vaatenurgani, millest aru saamine lahenduseni võib aidata, aga mitte neid suhteid ära klaarida.

Rituaalid toovad nähtamatu nähtavale

“Nagu eelpool mainisin, valmistan ma siin amulette ja talismane, mis on mõeldud konkreetsetele inimestele. Neil talismanidel ja amulettidel on küljes peidetud märgid vastavalt inimesega seotud teemale. Need abivahendid käivitavad inimese sees tema enda peidetud jõu. Näiteks kui keegi tahab julgust juurde saada, siis selline peidetud märkide süsteem käivitab jõu selle inimese sees ja inimene saab tegutseda nii nagu talle vaja on.

Vahel tuleb mul käia ka inimeste kodusid “puhastamas” või ka sõita kaugemale inimeste probleemidega tegelema,” jutustas Nõiakoopa perenaine.

Helve Tamme tegevus on viinud teda Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse ja mujalegi. Aga kaugemal käimisi tuleb ette küllalt harva. Enamasti läheb Helve Tamm inimese koju siis, kui inimesel on raskusi liikumisega või ta on väga haige. Valdavalt on kaugemal käimised seotud inimese eluruumist tingitud probleemiga. On juhtunud, et inimene on ostnud endale justkui igati meeldiva maja, aga seal mõnda aega elanuna hakanud tundma, et miski teda väga häirib. Võib vabalt olla, et maja eelmised omanikud on sinna endast midagi negatiivset maha jätnud või on kohal mõni muu probleem. Selleks, et häirivaid asju oma elus muuta, tuleb kasutada teatud rituaale.

“Rituaal tähendab oma tegevuse kaudu nähtamatu nähtavale toomist,” selgitas Helve Tamm. “Samas tähendab rituaalide kasutamine inimeses endas millegi muutmist. Kui inimene endas midagi ei muuda, ei leia ta ka probleemile lahendust. “Kui mul oleks olemas võlukepp, mis kõik probleemid lahendab, siis võiks ju küsida, milleks kõiki teisi inimesi vaja on. Igal inimesel on maailmas oma tähendus. Iga inimene peab elus täitma seda rolli, mis teda arendab, kasvatab ja paremaks muuta aitab. Oma tegevuses lähtun ma kindlalt sellest, et kõik on täiesti individuaalne ja n-ö ühe puuga ma kõike mõõta ei saa. Seetõttu ma oma soovitusi massiliselt ei jaga.ˮ

Olge suuremeelsed ja andestage

“Meie kõikide kohta kehtib ühtviisi üks kindel tõde: olge suuremeelsed ja andke andeks neile, kes on teinud midagi halba. Andeks andmine on üldine ja kõigile ühtviisi kehtiv äärmiselt oluline põhimõte. Kõige levinum näide andeks andmise suutmatusest on abikaasade lahkuminek. Tihti keritakse teemat endas aastakümneid, kaasates sellesse lapsed, kes kannavad vimma nende juurest ära läinud pereliikme peale. Sellise lõputu vimmakandmisega rikuvad lahku läinud abikaasad ära iseenda ja oma laste tulevase elu. Selle väga valusa ning hinge sügavalt sisse jäänud probleemi kohta saab öelda vaid seda, et andke andeks ja minge oma eluga edasi,ˮ rääkis naine.

“Meetodeid, kuidas lahkuminekuga toime tulla, saab rääkida vaid konkreetsetele inimestele nendega silmast-silma kohtudes. See, mis sobib ühele inimesele, ei pruugi üldse sobida teisele. Kord, aastaid tagasi, tuli minu jutule naine, kes oli oma mehest lahku läinud, aga ei tahtnud temast lahti lasta. Ta hoidis nähtamatute sidemetega oma mehest kinni, soovides ennekõike mehelt raha välja pumbata. Olukord oli juba nii tõsine, et see ohustas selle naise lapsi. Samas nõudis naine minult, et ma tema mehe vaimselt või lausa füüsiliselt hävitaksin. Mõistagi ma ei teinud seda. Lõpuks helistas naine mulle ühel öösel ja sõimas mind selle eest, et ma tema meest ei tapnud,” jutustas Helve Tamm oma tegevusest.

Võlukepikese abile ei tasu loota

Helve Tamme sõnul on ta alati valmis vastu võtma ja aitama hädas olevaid inimesi. Aga ta ei soovi enda jutule inimesi, kes on sinna läinud lihtsalt uudishimust või püüavad korraldada talle omal moel “nõidade tuleprooviˮ.

“Ma ei saa tungida kellegi alateadvuse alale lihtsalt niisama ilma, et selleks tegelikult vajadust oleks.ˮ Helve Tamme sõnul on talle kasulik, kui tema juures nõustamisel käinud inimene annab tagasisidet vahepeal muutunud olukorra või selle kohta, et pakutud meetod ei anna loodetud tulemust. Telefoni teel nõustamist ta eriti ei poolda. Kui telefoni teel kedagi nõustada, siis pigem alles siis, kui ta vähemalt korra kohapeal ära on käinud. “Pealegi on kõik tehnilised sidevahendid meeletu infopuntraga ning inimesega vesteldes lõikub sidevahenditesse pidevalt ka muud informatsiooni,ˮ ütleb Helve, kelle jaoks on telefoni teel tehtav töö kaks korda kurnavam kui inimesega silmast-silma kohtumine. Sama kehtib meili teel nõustamise kohta. Kõike ei saa viia sidevahendite peale. Nagunii on tema sõnul inimesed hakanud juba omavahelisi normaalseid suhtlemisviise ära unustama ja toksivad vaid arvutites ja helistavad telefoniga.

Kes Helve Tammelt tõsiselt abi vajab, sellel soovitab ta kõigepealt lihtsalt kohale tulla. Kui inimene kahtleb, kas ikka oleks õige samm nõia jutule minna, ei saagi ta enne teada kuni pole Nõiakoopa perenaisega silmast-silma kokku saanud. “Võtan kindlasti kõik reaalselt abi vajavad inimesed vastu. Kui tõesti selgub, et mina inimest aidata ei saa, siis soovitan tal kusagile mujale minna. Samas ei tasu siia tulla arvamusega, et ta ise ei pea oma probleemide lahendamiseks lillegi liigutama, sest nõial peaks ju olemas olema võlukepike, millega kõik sinu mured lahendab, Ei, nii see kindlasti ei ole. Aga kõik oma muredele lahendusi otsivad inimesed on minu juures teretulnud,” kinnitas Helve Tamm.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus