Nitraaditundlikul alal on kehtestatud piirangud

Piirangute põhjuseks on Pandivere kõrgustiku ja Kesk-Eesti tasandiku looduslik eripära ehk õhuke pinnakate, karstilehtrite ja allikate rohkus, mistõttu see ala on erakordselt tundlik põllumajandustootmisest lähtuvale pinna- ja põhjaveereostusele.

Piiranguid põllumajandustootmisele rakendatakse kaitsmata põhjaveega pae- ja karstialadel, kaitset vajavate allikate ja karstilehtrite rühmade ning karstijärvede ümbruses ja üksikute allikate ning karstilehtrite ümbruses.

Piiranguid näeb Maa-ameti kodulehel aadressil http://www.maaamet.ee/, kui otsida menüüst alajaotus “Kaardiserver”. Sisenedes Maa-ameti kaardiserverisse, tuleb valida “Rakenduse” alt link “Nitraaditundlik ala”.

Kaardil navigeerides leiab otsitava piirkonna, seda saab suurendada/vähendada; otsida on võimalik ka katastriüksuse tunnuse järgi.

Maa-ameti kodulehe kaudu nähtavas kaardirakenduses on kuvatud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal kehtivad piirangud.

Kaardirakenduses on nähtavad kaitsmata põhjaveega alad, olulised allika- ja karstialad, tugeva kaldega alad (5-10%) ja väga tugeva kaldega alad (>10%).

Samuti on võimalik näha karstilehtrite või nende gruppide ning allikate või nende gruppide asukohti.

Kui puudub kaardirakendusele juurdepääs interneti kaudu või on nitraaditundliku ala kohta lisaküsimusi, saab pöörduda: Lääne-Virumaa piires Lääne-Virumaa Keskkonnateenistusse, tel 32 58 401, e-post: keskkonnateenistus@l-viru.envir.ee, Järvamaa piires Järvamaa Keskkonnateenistusse, tel 384 8686 ja 384 8687, e-post kkt@jarva.envir.ee,Jõgevamaa piires: Jõgevamaa keskkonnateenistusse, tel 776 2416, e-post kkt@jogeva.envir.ee.

Keskkonnaministeerium

blog comments powered by Disqus