Nisu-uurija Anne Ingver kaitses doktoriväitekirja

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Anne Ingver kaitses Eesti maaülikoolis filosoofiadoktori väitekirja teemal „Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile“.


Anne Ingver uuris doktoritöös viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastikutingimuste mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile. Tulenevalt püstitatud hüpoteesidest olid uurimistöö eesmärkideks selgitada välja kuue liblikõielise eelvilja (mitmeaastane punane ja roosa ristik ning hulgilehine lupiin, kaheaastane valge mesikas ja vähetuntud üheaastased aleksandria ja inkarnaatristik) mõju suvinisu saagikusele ja kvaliteedinäitajatele võrreldes teiste teraviljadega mahekülvikorras ning soovitada kasvatamiseks parimad liblikõielised eelkultuurid suvinisule.
Anne Ingver järeldas uurimistöös, et hüpotees, et iga-aastased ilmastiku kõikumised 29-aastase perioodi jooksul mõjutavad negatiivselt suvinisu saagikust ja proteiinisisaldust, oli osaliselt õige. Mõlemad stressitingimused, nii põud kui ka liigsed sademed, vähendasid oluliselt suvinisu saagikust. Terasaagid erinesid aastati üle kahe korra.
Anne Ingveri doktoritöö juhendajad olid dotsent Evelin Loit Eesti maaülikoolist, doktor Ilmar Tamm Eesti Taimekasvatuse Instituudist, oponent Kaija Hakala Soomest.
JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus