Nimetati volitatud esindaja atesteerimiskomisjonidesse

 

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumi seadusele ning Koolieelsete lasteasutuste seadusele korraldatakse pedagoogidele kutseoskuste, kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks atesteerimine. Selleks moodustatakse iga õppeasutuse juurde atesteerimiskomisjon.

Komisjoni kuulub ka õppeasutuse pidaja volitatud esindaja ja komisjon moodustatakse tähtajatuna. Põltsamaa linnavolikogu otsustas nimetada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Põltsamaa lasteaedade “Tõruke” ning “Mari” atesteerimiskomisjonidesse Põltsamaa linna volitatud esindajana vastavalt ametikohale Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus