Nimetati liikmed ühiskomisjoni

Möödunud aasta 19. detsembril peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil otsustasid vallavolikogu liikmed jätkata läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle Põltsamaa linna ja valla liitumiseks ühtseks omavalitsusüksuseks.

Sellest tulenevalt tegi Põltsamaa vallavolikogu Põltsamaa linnale ettepaneku moodustada ühine töörühm erinevate menetlustoimingute läbiviimiseks ja liitumiseelsete tegevuste koordineerimiseks. Põltsamaa vallavolikogu esimehe Indrek Eensalu sõnul on Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna liitumise läbirääkimiste eesmärgiks moodustada tugev omavalitsusüksus, mis põhineb keskus – tagamaa loogilisel toimel. Kaheksaliikmelisse töörühma nimetati Põltsamaa valla poolt neli esindajat. Valda hakkavad ühises töörühmas esindama vallavolikogu esimees Indrek Eensalu, vallavanem Toivo Tõnson, vallavolikogu alatise majanduskomisjoni esimees Karro Külanrum ja vallasekretär Janne Veski. Töörühm hakkab kord kuus oma tegevusest Põltsamaa vallavolikogule ja linnavolikogule aru andma. Töörühm tegutseb kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmiseni või vastava menetluse lõpetamiseni.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus