Neljarealine tee sõidab kodust üle

Kui praegu paika pandud teetrassi asukoht kehtima jääb, peab Puurmani lähedal Altnurga külas 49 aastat elanud Urmas Pekk võtma oma pere ja majakraami ning kodunt lahkuma, sest tema maja jääb uuele Tallinna–Tartu maanteele ette.

Alternatiiv oleks murda otse läbi Alam-Pedja Natura loodusala, aga seda ei saa lubada isegi Eesti valitsus. Selleks tuleks luba küsida Brüsselist.

Teeplaneerijate kinnitusel on lähedusse jääv Natura ala Alam-Pedjal Eesti üks paremaid rohunepi pesitsus- ja mängupaiku.   Selle piirkonna terviklikkuse säilitamine on ülioluline — nii jääb linnuliik alles. 

Natura alale minek välistatud

Tee planeerijad aktsiaseltsidest K&H ja Alkranel Heiki Kalberg ning Tanel Esperk tutvustasid teisipäeval Puurmani vallas peetud koosolekul trassivalikuid ja tõdesid, et alternatiivi, kuidas Pekkide kodu alles jääks, tegelikult õieti polegi.

Puurmani vallavolikogu on otsustanud, et teetrass peaks minema Pekkide majast eemale Natura alale. Tee planeerijad tellisid selle peale Eesti Maaülikooli teadlastelt Andres Kuresoolt ja Leho Luigujõelt eksperthinnangu. Selles seisis, et kui teekoridori nihutada, kaoks enamik rohunepi toitumis- ja mängupaiku, lindude lahkumise täiendavaks põhjuseks võivad olla vibratsioon ja õhusaaste. Nüüd tuleb volikogul uue väljapakutud variandi suhtes oma seisukoht võtta.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus küsis, mis saab siis, kui volikogu jääb oma seisukoha juurde. “Kas meie arvamusel on üldse mingit mõtet? Omavalitsus ütleb küll oma seisukoha, aga kui see tee-ehitajale ei sobi, siis sellega lihtsalt ei arvestata,” tõdes ta.

Trassikoridorist, mille ka vallavolikogu heaks kiitis, on tema sõnul räägitud juba kümme aastat. 

Linnud või inimese kodu?

Puurmani Gümnaasiumi huvijuht Raina Rumvolt küsis, kumb on tähtsam, kas rohunepid või inimese kodu.

Helen Toom Keskkonnaametist selgitas, et 2007. aastal on juba seoses Puurmani uue silla rajamisega kompromiss tehtud.

Teekoridori Natura alasse viimine on välistatud ka seetõttu, et alternatiivsed variandid on olemas.

Heiki Kalberg väitis, et kui tulevase kiirtee kurvi raadius lasta tasemele “rahuldav”,  on võimalik tee läbi tuua nii, et Pekkide kodu jääks alles. Küsimus on tema sõnul selleski,  kuivõrd hea on elada paigas, kust tee kümne meetri kauguselt mööda läheb. Urmas Pekk tunnistas, et temale on parim variant, kui ta saaks uue maja.

Olukorda komplitseerib veel ka Puurmani  uus sild, sest tee üks haru peab jääma praegusele sillale ja enam kuhugi kaugemale keerata ei saa. Teede pöörderaadiused peavad vastama konkreetsetele nõuetele, niisama lihtsalt teed kuhugi tõsta ei saa.

Kõik uued teed, mis lähevad küladest ja asulatest kaugemalt mööda ning viivad suure liikluse eemale, on liiklusohutuse mõttes vajalikud, tõdesid uue tee planeerijad.

Tee ehitamisega alustamiseks koostatakse kõigepealt projekt ja ehitama ei hakata kindlasti enne aastat 2014.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus