Neljarajaliste teede ehitamine lähtub inimelude hoidmisest

Minister Taavi Aas kommenteeris neljarealiste teede ehitamist lisaks möödunud laupäeval ilmunud Vooremaa esikülje loole „Valitsus lubab neljarajalist maanteed“ (Vooremaa 11.01.2020).


Liiklussageduse statistika põhjal piisab 2 + 1 sõiduradadest, mis siiani tehtud ja ka valmis saanud. See baseerub pikaajalisel vaatlusel ja on teaduspõhine. Taavi Aas selgitas, et liiklussageduse faktid ja statistika ei ole muutunud.

„Projekteerimisnormid näitavad, et 2 + 2 teede õigustatus algab umbes 14 000 autost tööpäevas. Valitsuses näeme, et maanteedel juhtub endiselt liiga palju õnnetusi ning arvestades Eesti liikluskultuuri, oleme otsustanud pöörata suuremat rõhku 2 + 2 teedele,“ ütles Aas. „Soovime pakkuda rahvale paremat teenust, kui normid ette näevad. Liiklusõnnetuste ennetamine ja inimelude hoidmine on kindlasti suund, mille nimel nii majandusministeerium kui ka maanteeamet töötavad.”

Avaliku ja erasektori koostöö projektist (averus, Public Private Partnership, PPP) rääkides teatas Aas, et seni pole Eesti selliseid projekte tehtud, aga nüüd on võetud suund täpsemalt analüüsida, kas ja kuidas oleks tulevikus võimalik Eestil sellest võita.

„Protsess on pikk ning PPP rakendamiseks rajame esmalt Libatse-Nurme katselõigu. Ettevalmistusi on alustatud, mis tähendab, et projekti rakendamiseks analüüsitakse erinevaid finantseerimisvariante,“ märkis Aas.

Sellega, et maaomanikega seisvad ees tõsised läbirääkimised, on valitsus nõus. „Kindlasti kaasnevad iga tee ehitusprojektiga pikad läbirääkimised maade omanikega. Kui averuse projekt jõuab vajalikku faasi, võtab maa-amet ette maade omandamise läbirääkimise,“ ütles Aas.

Minister Aas kinnitas Vooremaale, et Eestis tehakse kõigile projektidele sotsiaalmajanduslik mõju- ja teostatavusanalüüs ning sama lähenemine on ka PPP projektidega.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus