Neljal üritusel tabati 91 joobes alaealist

Augustikuus oli Jõgeva politsei maakonnas neljal suurel üritusel avalikku korda tagamas. Nende ürituste raames oli eesmärgiks tabada ka alkoholi- ja narkojoobes alaealisi ning sõidukijuhte.
Kokku peeti kinni 116 väärtegu toime pannud isikut ning 24 liikluseeskirjade rikkujat, kelle hulgas oli 7 alkoholijoobes ja 6 lubadeta juhti. Tuleb tõdeda, et kahjuks tabati rekordiliselt palju alkoholijoobes alaealisi ? nelja ürituse kohta 91 joobes noort paneb tõsiselt mõtlema.

blog comments powered by Disqus