Neljal üritusel tabati 91 joobes alaealist

Kokku peeti kinni 116 väärtegu toime pannud isikut ning 24 liikluseeskirjade rikkujat, kelle hulgas oli 7 alkoholijoobes ja 6 lubadeta juhti. Tuleb tõdeda, et kahjuks tabati rekordiliselt palju alkoholijoobes alaealisi ? nelja ürituse kohta 91 joobes noort paneb tõsiselt mõtlema.

“Suvi on näidanud seda, et vanematel puudub ülevaade oma laste tegemistest. On ette tulnud selliseid juhtumeid, kus vanemateni ei jõuagi info oma laste poolt toime pandud väärtegudest, sest lapsed maksavad oma trahvid taskurahast.

Ja märgin ära, et see number on pärit ainuüksi operatsioonide tulemustest. Ka igapäevast tööd tehes tabavad politseinikud joobes noori. Teine suurem probleem on see, et lapsevanemad ei teakski nagu, kus nende lapsed öisel ajal oma aega veedavad. Minul endal on lapsevanemana raske uskuda seda, et vanemad ei hooli, kus laps öösel näiteks kell 2 või veel hiljem on. Seetõttu panen vanematele väga südamele: palun tundke huvi, kus ja kellega lapsed aega veedavad, et nad oleksid õigel kellaajal kodus ja tegeleksid selliste asjadega, mis on noortele eakohane. Rääkige neile, mis on õige ja mis mitte,” rääkis Jõgeva politseijaoskonna vanemkomissar Valentin Keki?ev.

4. augustil toimunud Kuremaa Rannapeol selgitati välja 32 väärteo toime pannud isikut, kainenema toimetati 4 inimest, tabati 26 joobes alaealist ning 2 joobes juhti.

11. augustil toimunud Kalevipoja Kala- ja Veefestivalil Mustvee linnas ja Kasepää vallas tabati 11 joobes alaealist, kainenema toimetati 2 inimest. Liikluseeskirjade rikkujaid oli kokku 5, kelledest 1 joobes ja 2 lubadeta juhti.

12. augustil toimunud Palamuse Suvediskol selgitati välja 40 väärteo toime pannud isikut, kainenema toimetati 4 inimest, tabati 21 joobes alaealist. Liikluseeskirjade rikkujaid oli kokku 11, kelledest 3 joobes ja 2 lubadeta juhti.

25. augustil toimunud suvelõpuüritusel “Hüvasti, suvi” Palamuse alevikus selgitati välja 44 väärteo toime pannud isikut, kainenema toimetati 5 inimest, tabati 33 joobes alaealist. Liikluseeskirjade rikkujaid tabati kokku 6, neist 1 joobes ja 2 lubadeta juhti.

Klaire Ründva,
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus