Nelja kooli ühisprojekt innustas koostööle ja tõi põnevaid sündmusi

Möödunud neljapäeval toimus Puurmani mõisakoolis nelja Põltsamaa valla kooli – Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari kooli ühise koolitusprojekti lõpukonverents. Konverentsil tutvustati neljas koolis projekti raames toimunud ja toimuvaid sündmusi ning tõdeti, et projekt on toonud nii õpilastele kui ka õpetajatele palju põnevat ja kasulikku.


Nelja kooli ühisprojekt kannab pealkirja “Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari kooli õpetajate pädevuse täiendamine õpilaste individuaalsel arendamisel – innovaatilised meetodid” ja selle eesmärgiks on innustada õpetajaid kasutama õppetöös tänapäevaseid innovaatilisi meetodeid.

Projekti raames korraldati nelja kooli õpetajatele ja juhtidele poole aasta jooksul seminare, koolitusi ja õpiringe. Praktilise tööna korraldati aga nelja kooli õpilastele mitmesuguseid sündmusi (osa neist on veel toimumas), millest lõpukonverentsil räägitigi.

Lustivere kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja huvijuht Reeli Jantson kõneles selles koolis teos saanud öökoolist, kus ennekõike jagati teadmisi ohutusest ja tervishoiust.

“Nooremad klassid avardasid silmaringi liiklusohutuse ja vanemad arvutiturvalisuse alal Õpilastele meeldib alati, kui nad väljaspool klassiruumi midagi teha saavad. See on köitev ja pakub huvitavaid väljakutseid, soodustab kuulamist ja kaasa mõtlemist,” rääkis Jantson.

Kehalise kasvatuse ja inglise keele õpetaja Sirje Arro eestvedamisel külastasid Lustivere õpilased toonases Pajusi kandis Sarapiku talus paiknevat maisilabürinti ja lahendasid seal mitmesuguseid ülesandeid.

Maastikumäng ja taliolümpiamängud

Esku-Kamari kooli õpetaja Maarika Isotamme algatusel sai projekti raames teoks maastikumäng esimese kuni kuuenda klassi õpilastele. “Lastele osutus väga põnevaks juba koolimajast väljaminek. Õpilased tegutsesid rühmades, mis koosnesid erinevate klasside õpilastest. Kontrollpunktides lahendati ülesandeid. Näiteks tuli erinevate puude lehed puudega kokku viia,” ütles Maarika Isotamm.

Adavere põhikool on projektisündmuseks valinud Põltsamaa valla koolide II  taliolümpiamängud, mis toimuvad 5. ja 6. veebruaril. “Sündmus, mida oleme varemgi korraldanud, muutub nüüd täiuslikumaks ja uudsemaks. Varuvariant on ka juhuks, kui talveilma pole,” lausus kehalise kasvatuse õpetaja Anar Treiman.

Puurmanis valmistakse kooli sünnipäevaks

Puurmani Mõisakooli õppealajuhataja Teele Treiberg rääkis plaanist tähistada Puurmani kooli 95. aastapäeva: “Sündmused saavad teoks 2018. aasta 21. detsembril. Esimene projektõppe päev talvise ürituse ettevalmistamiseks saab teoks veebruaris. Siis hakkabki töö täie rauaga pihta. Õpilasi ootavad huvitavad väljakutsed ja suur vastutus. Nad valivad välja pidupäeva laulud, meisterdavad dekoratsioonid, korraldavad aktuse.”

Õpetaja Külli Suvi tutvustas aga Puurmani mõisakoolis teostavat projekti, mille teemaks on laulupidu ja mille käigus külastatakse ka Laulupeomuuseumi Tartus.

Nelja kooli ühisprojekti jaoks taotleti raha Sihtasutuse Innove käivitatud haridusasutuste arendusprojektide meetmest, mis on suunatud õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele.

“Soovime keskenduda õpilaste arendamisele lähtuvalt nende individuaalsusest ning ühisprojekt meid selles aitabki,” ütles projekti juhtkooli, Puurmani mõisakooli, direktor Margus Kask. “Tänu projektile suudame paremini rakendada nüüdisaegsele õpikäsitlusele tugineva organisatsioonikultuuri põhimõtteid, nagu koostöine õpikultuur ja praktilised lõimingud õppeainete vahel.”

Ühisprojekt mõjus veenvamalt

Margus Kask tõdes, et ühine projekt liitis nelja kooli õpetajaid. Väikesel maakoolil olnuks üksi ka raske projektiraha taotlemisel suurematega konkureerida. Nii võttiski Kask kontakti kolleegidega lähematest koolidest ning tulevase Põltsamaa valla maakoolide ühine projekt mõjus märksa veenvamalt.

“See oli ka meie partnerite soovitus Tartu ülikooli haridusuuenduskeskusest,” sõnas Margus Kask.

Kui nelja kooli ühisprojekt käivitus möödunud aasta juunis, siis Puurmani mõisakool alustas koostööd Tartu ülikooli haridusuuenduskeskusega juba aasta varem.

Projekti lõpukonverentsil said tunnistuse 56 õpetajat, nende hulgas kolm koolijuhti: Adavere põhikooli direktor Sirje Jõemaa, Lustivere põhikooli ja Esku-Kamari kooli direktor Kaire Kampus ja Puurmani mõisakooli direktor Margus Kask.

Lõpukonverentsi moderaatori, Tartu ülikooli haridusuuenduskeskuse juhataja Anzori Barkalaja sõnul on oluline, et Põltsamaa valla maakoolid käivitasid projekti koos ja valisid välja endale huvipakkuvad ja piisavalt lastepärased teemad. “Väga kasulik oli õpiringide meetodi rakendamine nii koolisiseselt kui ka koolide vaheliselt. See võimaldas ühiselt informatsiooni otsida ja jagada ning kujunes tulemuslikuks arengmootoriks,” märkis Barkalaja.

Sihtasutuse Innove käivitatud haridusasutuste arendusprojektide meetme teises taotlusvoorus jagati välja kokku 100 000 eurot. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi raha jätkus 11 projektile, sealhulgas siis Põltsamaa valla nelja kooli ühisprojektile, mis sai peaaegu maksimumrahastuse – 9480 eurot (piirsumma oli 10 000 eurot).

“Me peame kahtlemata liikuma nüüdisaegse õpikäsituse voos, sest ühiskond on pidevas muutumises ja muutused üha kiirenevad. Seetõttu oleks seismajäämine tagasiminek,” ütles Puurmani mõisakooli juht.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus