Nelja Energia peab Põltsamaa valda sobivaks asukohaks biogaasijaamale

Teisipäeval kohtus Põltsamaa valla ettevõtjatega osaühingu Nelja Energia projektijuht Taavi Malmre, kes tutvustas ideed  rajada piirkonda biogaasijaamad.  Kohalikud ettevõtjad ja omavalitsus võtavad projekti suhtes seisukoha siis, kui on tehtud põhjalik analüüs ja tööle rakendatud praegu rajatavad biogaasijaamad Järvamaal ja Lääne-Virumaal. 

Taavi Malmre hinnangul võiks Põltsamaa valda ehitada biogaasijaama, sest paikkonnas on põllumajandus tugevasti arenenud. “Farmides toodetakse rohkesti sõnnikut, mis on biogaasile heaks toormeks. Ühe variandina võiks biogaasijaama ehitada näiteks Võisikule, kus üheks suuremaks soojatarbijaks on hooldekodu. Biogaasijaama rajamine võimaldab kasutusele võtta kohalikke ressursse, luua uusi töökohti ning arendada ettevõtlust,” lisas Malmre.

Viraito juhataja Toivo Kens, Õnne Piimakarjatalu juhataja Mati Kivi ja teised põllumajandusettevõtjad esitasid Taavi Malmrele rohkesti küsimusi, et saada biogaasijaamadest rohkem infot.   

“Iga innovaatiline projekt on huvipakkuv ja arutamist vääriv ning kindlasti suureneb tulevikus alternatiivsete energiaallikate osakaal. Põltsamaa valla ettevõtjad ja omavalitsus peab aga praegu oluliseks ideed põhjalikult analüüsida ja ennekõike  ära oodata, kuidas õnnestub tööle rakenda Nelja Energia rajatavad biogaasijaamad Järvamaal Oisus, kus kasutatakse tooret Estonia osaühingust, ja Lääne-Virumaal Vinnis,” ütles vallavolikogu esimees Liia Lust.

Taavi Malmre on kohtunud ka Põltsamaa Felixi esindajatega,  tema kinnitusel on sellest ettevõttest võimalik saada biolagunevaid jäätmeid.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus