Nelikümmend aastat ansamblilauluga

Kuremaa lossi saalis said ülemöödunud pühapäeval kokku Jõgevamaa vokaalansamblid, et ühiselt tähistada Kuremaa naisansambli 40. sünnipäeva ja pidada üksiti maha ansamblite päev Vooremaa 2009.

iii

1960. aastate lõpus hakkasid Kuremaa lossi lähedale tühjadele põllumaadele kerkima linna tüüpi kortermajad ja Kuremaa asula hakkas oma tänapäevast ilmet võtma. Tänu sellele tuli Kuremaa toonasesse sovhoostehnikumi ühekorraga tööle palju noori inimesi, nende hulgas Vello Pütsep, kellest nüüdseks kujunenud kohaliku kultuuri- ja spordielu hing. See tingis üsna mitme idee üheaegse teostumise: 1969. aastal hakkasid tegutsema Kuremaa naisansambel ja instrumentaalansambel Agrozo, ilmuma laualeht Kaja ning toimuma kohvikklubi õhtud ja rahvarohked jooksuüritused.

Vaatamata suurtele muutustele kogu riigi ja ka väikese Kuremaa asula elus käib naisansambel uuenenud koosseisus endiselt koos ning rõõmustab lauluga nii iseennast kui ka kuulajaid. Praegu laulavad ansamblis Maire Baida, Erika Jõgi, Tiiu Koll, Jaana Koppel ja Riina Pärn. Ansambli kuues ja noorim liige — Veronika Vaht — peab praegu emapuhkust. Juhendab ansamblit aga endiselt Vello Pütsep.

Ansamblisse sündinud

Juubelipeol oli kohal ka arvestatav hulk endisi ansambli liikmeid. Nende meenutuste ja vanadest fotodest koostatud slaidiprogrammi abil tehti lõbus tagasivaade neljale lauluaastakümnele, millesse on mahtunud Kuremaa tehnikumi rohkearvulise taidlejaskonna koosseisus tehnikumide taidlusülevaatustel käimised, sõidud ida- ja läänepoolsetesse sõpruspiirkondadesse, Raimond Valgre, Arne Oidi, Kustas Kikerpuu ja Anu Röömeli laulude õhtu ning Vooremaa ansamblite päevade ettevalmistamine ja neil osalemine, aga ka esinemised jaanipäevapidudel ning vabariigi aastapäeva, naistepäeva- ja jõulukontsertidel.

Erika Jõgi, üks praeguse koosseisu teenekamaid lauljaid, ei osanud enam täpselt öeldagi, millal ta ansambliga liitus. Igatahes on ta jõudnud lauluaastate jooksul neli last ilmale tuua ja nad enamjaolt täisealisekski kasvatada.

„Pikemaid kui paarikuuseid pause ma laulmises ei pidanud, küll aga on nii mõnigi mu lastest proovi ajal käpuli klaveri all ukerdanud, sest kodus poleks teda kellegi hooleks jätta olnud. Midagi peab aga inimene ju ometigi ka peale töö ja lastekantseldamise tegema! Ega siis kogu aeg kodus saa istuda!“

Jaana Koppel tähistas ka ise hiljuti 40. sünnipäeva.

„Päris naljakas tunne on selle peale mõeldes: ma oleksin justkui lausa sündinud sellesse ansamblisse,“ ütles Jaana naerdes ja lisas, et kui ta ansamblis laulmas ei käiks, jääks tal side koduasula Kuremaaga ja kohalike inimestega üsna nõrgaks: tööl käib ta ju hoopis Jõgeval.

Pered toetavad

Kui oma 30. sünnipäeval andis Kuremaa naisansambel mahuka, täpselt 30 laulust koosneva kontserdi, siis 40. sünnipäeva puhul mindi teist teed: lauldi ise võimalikult vähe, seda enam anti aga lavaaega külalistele. Ning neid oli õige palju: Jõgevamaa ansamblitest astusid üles Sadala rahvamaja ja Kamari Haridusseltsi naisansambel, Mustvee kultuurikeskuse naisansambel Rodnik, Pala kultuurimaja naistrio Miraazh, Palamuse Meeslauljad ja Põltsamaa kultuurikeskuse segaansambel, kaugematest külalistest Rannu rahvamaja naisansambel Astra Tartumaalt ja Vastemõisa rahvamaja meesansambel Pange, Poisid! Viljandimaalt. Nii sai üksiti ära peetud traditsiooniline Vooremaa ansamblite päev, mis tavaliselt on toimunud aprilli lõpus.

Jõgeva maakonna rahvakultuurispetsialistil Pille Tutil oli juubelipeol au üle anda maavanem Viktor Svjatõševi allkirjaga aukirjad nii Kuremaa naisansamblile kui ka Vello Pütsepale.

„Aastad teevad ansambli kõla tavaliselt kaunimaks, sest juurde tuleb nii kogemust kui ka oskust teist lauljat enda kõrval kuulata,“ ütles Pille Tutt. „Ning kui inimene tunneb, et loodus on talle midagi andnud, siis peaks ta antut ikka enda ja teiste rõõmuks kasutama. Iseasi, et pere peab talle selleks omalt poolt võimaluse andma. Tore, et Kuremaa naistel nii mõistvad pered on olnud!“

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus