Neil päevil sündis…

Jõuluevangeelium algab sõnadega: Neil päevil sündis,  et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas… Jõuluevangeeliumi taustaks on ajalooline olukord, kus Iisraeli riik oli osa suurest Rooma riigist ja kus keiser Augustuse käsul kõik inimesed pidid minema oma sünnilinna, et oma nimi  maksumaksjate nimekirja üles anda.

Piibli jutustus Jeesuse sündimisest ei ole mitte lihtsalt üks ilus legend või muinasjutt. Jõuluevangeeliumi puhul on tegemist tõesti sündinu ajaloolise kirjeldusega. Meie aja teadlased, kes on uurinud nii Luuka kui ka teisi evangeeliume, on kindlaks teinud, et see, millest nendes räägitakse, on väga usaldusväärne.    

Keiser Augustuse korraldatud üleskirjutus oli tavaliste inimeste hulgas  küllaltki ebapopulaarne. Esiteks tuli ette võtta kulukas ja tülikas reis, sest igaühel oli selleks vaja minna oma sünnilinna. Teiseks teadsid inimesed, et kirjapaneku eesmärk oli lihtsalt keisri ja riigi varanduse kasvatamine. Ajaloolistes dokumentides on kirjas, et Jeesuse kaasaegsetel kulus niigi juba umbes pool väikesest sissetulekust maksudele. Tavalistel inimestel oli raske toime tulla. Jeesus sündis olukorras, kus paljud inimesed palvetasid, et Jumal varsti neile lubatud Päästja saadaks, kelle tulemist prohvetid juba ammu olid ette kuulutanud. Üks neid oli prohvet Miika, kes on öelnud: Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. (Miika 5:1)  

Joosep ja Maarja elasid Naatsareti linnas Põhja – Iisraelis. Jumal oli aga öelnud prohveti suu läbi, et Päästja sünnib Petlemmas. Nende kahe paiga vahemaa on umbes 150 kilomeetrit.

Selleks et Tema sõna läheks täide, laskis Jumal keiser Augustusel korraldada üleskirjutuse. Siin meie näeme, kuidas Jumal kasutab inimesi ja olukordi selleks et Tema plaanid täide läheksid. Augustus oli kindlasti rõõmus, kui ta mõtles riigi kassasse laekuvatele tuludele. Ta ei teadnud, et  oli tegelikult jooksupoiss Jumala käes. 

Jumalal on oma plaanid selle maailma ja inimkonna jaoks ja Tema viib need täide. Jõuluevangeelium on jutustus ajaloolistest sündmustest, aga Jeesuse sündimisel on reaalne ja aktuaalne tähendus meie jaoks ka täna. Jeesus, Jumala Poeg, tuli meie maailma selleks, et meie võiksime saada Jumala lasteks usu kaudu Tema nimesse. Johannes ütleb seda järgmiste sõnadega: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Joh 3:16) Jeesus tuli ühe eesmärgi jaoks: selleks, et surra ristil ja lepitada meid Jumalaga. Meie Jumal saatis oma Poja taevast alla selle maise elu raskuste ja hädaohtude keskele. Ta tegi seda selleks, et meie võiksime saada patud andeks ja käia teed, mis viib meid kord igavesse ellu, rahusse ja hingamisse. Sellepärast on tähtsaim küsimus Sinu ja minu jaoks: kas meie tunneme Jeesust oma pattude lepitajana ja oma Päästjana?

Tulgu seesama Jeesus, kes enam kui 2000 aasta eest sündis, meie  südameisse ja meie ellu ka tänavuste jõulupühade ajal. 

Soovin kõigile ilusaid ja õnnistatud jõule! 

Esa Pekka Luukkala on sündinud 1974. aastal Soomes. Tema abikaasa Õnne on pärit Tartust, peres on neli last. Esa on omandanud teoloogihariduse Norras, aastatel 1996 – 1998 õppis ka Tartu Ülikooli Usuteaduskonnas. Aastatel 2001 – 2010 töötas kirikuõpetajana Norras. Alates aprillist 2010 teenib Äksi kogudust, mis on tema  esimene kogudus Eestis ja EELK-s. 

i

ESA LUUKKALA, EELK Äksi Andrease koguduse õpetaja

blog comments powered by Disqus