Negatiivne iive ei ole paratamatus

Sündide arv on Eestis vanemahüvitise kehtestamise järel suurenenud tervelt 27 protsenti, mis jätab vähe võimalusi valeks tõlgendamiseks.

Enamikes Euroopa riikides on probleemiks vähene sündivus ja rahvastiku vananemine. Mitmes riigis on leitud võimalusi halveneva demograafilise olukorraga kohandumiseks, kuid vähesed riigid on suutnud välja pakkuda lahendusi negatiivse iibetrendi murdmiseks. Eesti vanemahüvitise süsteem on positiivne erand ning pälvib seetõttu suurt tähelepanu ja huvi.

Maailmapank võiks ärikliima kõrval monitoorida ka demograafilisi trende ja koostada riikide pingeridasid.

On selge, et iibe mõju majandusele on erakordselt suur. Maailmapanga Doing Business indeksit jälgivad paljude riikide valitsused ning mitmed neist võtavad tõsiselt arvesse ka indeksi koostamisel tehtavaid soovitusi.

Maailmapanga Parlamentidevahelisse Võrgustikku kuulub üle 1000 parlamendi liikme 110 riigist. 3.-5. juunini Albaania pealinnas Tiranas toimuval konverentsil on esindatud Kesk- ja Ida Euroopa parlamentide saadikud. Konverentsil käsitletakse rahvastiku vananemise, toiduainete hinnatõusu ja investeerimiskliima parandamise küsimusi.

Foorumit juhatab Maailmapanga asepresident Shigeo Katsu.

TAAVI RÕIVAS,

Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus