Neeme Kati uus raamat aitab põhikooli lõpetajatel valmistuda keemiaeksamiks

Jõgeva põhikooli keemiaõpetaja Neeme Katt sai üleeile trükikojast kätte enda koostatud põhikooli keemia lühikursuse tööraamatu.


Selle on välja andnud kirjastus Maurus ja mõeldud on raamat põhikooli keemiakursuse kordamiseks ja eksamiks valmistumiseks. Tööraamatus on konspektiivselt esitatud 8. ja 9. klassis õpitud materjal. Iga teema lõpus on vastavad ülesanded ja ruum nende lahendamiseks.

Et põhikooli keemiaeksami ülesanded lõimivad tavaliselt mitut teemat, siis on ka siin enamiku ülesannete lahendamisel vaja meenutada mitme teema materjali. Konspekt annab põhikooli keemiast tervikliku ülevaate ning sobib kordamiseks ka neile, kes peavad varem õpitut gümnaasiumis meelde tuletama.

Koostanud 12 keemia õppematerjali

Praeguseks on raamatupoodides 123 nimetust keemia õppematerjale. Neeme Kati nimi on neist 12 kaanel. Ta on teinud õpikuid, lühikursusi, töövihikuid ja –raamatuid, nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile.

Uuest keemia õppekavast lähtuvad uuemad põhikooli õpikud-töövihikud ja värskelt ilmunud tööraamat.

Õppematerjale asus Neeme Katt koostama juba 2000ndate algul, mõned aastad pärast seda, kui hakati korraldama keemia riigieksameid. Et eksamiülesanded, õigemini nende püstitamise ja esitamise viis erines varasemast traditsioonilisest keemia ülesannete koostamisest, ei keskendutud enam ainult keemilisele reaktsioonile, vaid ülesanne esitati praktilisema ja elulähedasemana. “Olemasolevad õppematerjalid ei olnud sellised, nagu mina tahtsin,ˮ ütles Neeme varasema õppematerjali kohta.

Õpetaja Katt koostas sarnaseid ülesandeid, tegi sinna väikese teooria kõrvale ja jagas oma õpilastele paljundatavat konspekti. Ühel keemiaõpetajate kokkusaamisel sattus seda konspekti nägema kirjastuse Avita keemiatoimetaja. Kirjastus tegi Neemele ettepaneku juba valmis konspekt välja anda. Nii sai valmis Keemia lühikursus gümnaasiumile. See oli algul pööraselt populaarne, kuna keemia eksamit tegid päris paljud ning seda ilmus vähemalt neli trükki. Hiljem tulid keemia eksamid ka põhikooli ja valmis sai keemia lühikursus põhikoolile.

Tuleb osata teadmisi päriselus kasutada

Nüüd andis Kirjastus Maurus, millega Neeme Katt vahepeal koostööd oli alustanud, selle uuel õppekaval põhinevana ja uuendatud kujul jälle välja. Et raamat on mõeldud eelkõige selleks, et korrata põhikooli keemiaeksamiks, on rõhk just seda tüüpi ülesannetel, mis tulevad eksamitele ja peavad näitama, et noor inimene oskab oma teadmisi päriselus ka kasutada.

Õpetaja Katil oli küllalt lihtne koostada selliseid ülesandeid, mida ka eksamil kasutatakse, sest ta on ise pikka aega eksamiülesandeid kokku pannud. Umbes 2004. aastast tuli nõudmine, et ka põhikooli keemia eksamil peavad olema nii öelda elulised ülesanded. Ei piisa sellest, et kirjutada õigesti reaktsioonivõrrand, sest ülesande mõistmiseks on vaja teksti mõista ja nad keskenduvad põhiliselt teadmiste rakendamisele.

Uute tuulte rakendumine on siiski oma aja võtnud. Uus keemia õppekava põhikoolile kehtib 2014. aastast. Ka Neeme käsi on selle juures mängus olnud, aga nagu ta ise ütles, on õppekava väga paljude inimeste nägu ja päris suur kompromiss.

2012. aastal ilmusid Mauruse kirjastusel Neeme Kati ja Martin Saare kahasse kirjutatud keemia töövihik 8. klassile ja Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8. klassile. 2015 jõudis järg 8. klassi keemiaõpiku kätte. Mõlemad on nüüdseks ka vene keelde tõlgitud.

Samasse sarja kuuluvad samuti kahasse kirjutatud, mullu ilmunud, keemia õpik ja 2003. aastal ilmunud töövihik 9. klassile ning 2013 aastast pärit ja õpetajatele mõeldud Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 9. klassile.

Kõikidel esikaantel autori kaunid looduspildid

Rääkimata ei saa jätta ka nende õpikute kaanekujundusest. Kõigi Mauruse uuele õppekavale vastavate keemiaõpikute kaantel on Neeme enda rabafotod. Initsiatiiv tuli küll kirjastuselt: “Ei taha enam mingeid kolbe ja katseklaase,ˮ oli öelnud toimetaja, “pigem midagi keemiaga seotut Eesti loodusest.ˮ Kuna Neeme Katt on staažikas matkaja ja suur rabasõber, oli tal lihtne oma pilte pakkuda. Need on küll saanud täiendused, mõned valemid ja molekulimudelid – 8. klassi komplekti kaanel tselluloosi, mis on puidu koostises või 9. klassi õpikukomplekti kaanel bensoehappe, mida sisaldavad kaanepildil ilutsevad jõhvikad.

Nüüd ilmunud põhikooli keemia lühikursuse tööraamatul on küll uus kujundaja, aga seeria jätkub siiski Neeme enda rabapildiga kaanel.

Õpetaja Neeme Kati keemia õppematerjalid

*Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat. Maurus, 2017.

*Keemia õpik 9. klassile. Maurus, 2016, koostöös M. Saarega

*Keemia õpik 8. klassile. Maurus, 2015, vene keeles 2016, koostöös M. Saarega. .

*Keemia töövihik 9. klassile. Maurus, 2013, täiendatud ja parandatud 2016, koostöös M. Saarega.

*Keemia töövihik 8. klassile. Maurus, 2012, täiendatud ja parandatud 2015, koostöös M. Saarega.

*Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 9. klassile. Maurus, 2013, koostöös M. Saarega.

*Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 8. klassile, Maurus, 2012, koostöös M. Saarega.

*Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 8. klassile, Avita, 2007, koostöös E. Viirsaluga.

*Keemia eksamiülesanded 1999 – 2006 põhikoolile, Ilo, 2007.

*Keemia lühikursus põhikoolile (õpik). Avita, 2004, täiendatud 2006.

*Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8.-9. klassile. Avita, 2003, vene k 2004, koostöös E. Viirsaluga.

Keemia lühikursus gümnaasiumile (õpik). Avita, 2000, täiendatud 2003 ja 2007, vene k 2007.

Õpetaja Neeme Kati keemia õppematerjalid

*Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat. Maurus, 2017.

*Keemia õpik 9. klassile. Maurus, 2016, koostöös M. Saarega

*Keemia õpik 8. klassile. Maurus, 2015, vene keeles 2016, koostöös M. Saarega. 

*Keemia töövihik 9. klassile. Maurus, 2013, täiendatud ja parandatud 2016, koostöös M. Saarega.

*Keemia töövihik 8. klassile. Maurus, 2012, täiendatud ja parandatud 2015, koostöös M. Saarega.

*Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 9. klassile. Maurus, 2013, koostöös M. Saarega.

*Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 8. klassile, Maurus, 2012, koostöös M. Saarega.

*Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 8. klassile, Avita, 2007, koostöös E. Viirsaluga.

*Keemia eksamiülesanded 1999 – 2006 põhikoolile, Ilo, 2007.

*Keemia lühikursus põhikoolile (õpik). Avita, 2004, täiendatud 2006.

*Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8.-9. klassile. Avita, 2003, vene k 2004, koostöös E. Viirsaluga.

Keemia lühikursus gümnaasiumile (õpik). Avita, 2000, täiendatud 2003 ja 2007, vene k 2007.

Jõgeva õpetajate õppematerjale

Merle Ojamets

Lihtne lugemine. Lugemisoskust arendavaid ülesandeid põhikoolis 2012

Viie minuti ülesanded 2015

Asjalik lugemine. Teabetekstide lugemise ülesanded põhikooli viimases klassis. 2016

Kristiina Orm

Õpime mängides saksa keelt. Söögid-joogid 2015

Linda Tross

Marta ja Karli lugemik 2. klassile, I ja II osa 2016

Marta ja Karli lugemiku töövihik 2. klassile, I – IV osa 2016

Öökull Öösikese aabits 2014

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus