Neanurmes uuendatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi

Praeguse seisuga hakkab Põltsamaa vallale vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks eraldatud raha kasutatud saama ja sellest summast on järel umbes 15 000 eurot. Vallavanem Toivo Tõnson pakkus vallavolikogu liikmetele välja, et seda raha võiks kasutada ühisveevärgi olukorra parandamiseks Neanurme külas. Läbi on viidud vastav riigihange ja leitud ka ehitusfirma. Neanurmes vajaks rekonstrueerimist puurkaev-pumpla. Toivo Tõnson lausus, et nüüd tasub tõsiselt mõelda sellele, kas loobuda 15 000 eurosest vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamiseks mõeldud toetussummast või lisada sellele valla poolt 14 000 eurot ning rajada Neanurme uus puurkaev-pumpla koos nüüdisaegse elektroonilise süsteemiga, ehitada puurkaevu jaoks vajalik hoone ning paigaldada ka veetöötlusseade, kui vee rauasisaldus kehtivatele normidele ei vasta. Puurkaev-pumpla elektroonilise seadme kaudu liiguks sealt  info Põltsamaa vallavara arvutitesse.

Trasside ehitamine Neanurmes on juba alanud. Sinna on viimasel ajal juurde ehitatud mitmeid eluhooneid ja sinna on plaanis rajada ka tööstushoone.

Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid vallavanema ettepanekut.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus