Napi osalusega rahvaküsitlustel toetati omavalitsuste ühinemist

Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa piirkondades toimunud ühinemisteemalistel rahvaküsitlustel osales alla kümnendiku küsitlusest osavõtjate nimekirja kantud isikutest. Vastavas piirkonnas plaanitavat ühinemist toetasid kaheteistkümne omavalitsuse elanikud, eriarvamusele jäädi vaid Kasepää vallas.


Jõgeva linnas, Jõgeva vallas, Palamuse vallas ja Torma vallas 20. ja 21. novembril peetud rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 11 717 vähemalt 16aastast elanikku. Oma arvamuse kavandatava ühinemise kohta ütles neist välja 1007 ehk 8,59 protsenti. Aktiivsusega paistsid seejuures silma Torma valla elanikud – 1672 nimekirja kantust osales küsitluses 414 ehk ligi veerand. Samas jätsid paljud rahvaküsitlusel osalenud tormalased oma arvamuse välja ütlemata, ühinemisteemalisele küsimusele andis vastuse 386 ning tulevase omavalitsuse nime puudutavale küsimusele vaid 287 osalenut. Teistes omavalitsustes jäi osalusprotsent aga selgelt alla kümne: Jõgeva vallas võttis rahvaküsitlusest osa 7,45, Palamuse vallas 5,73 ning Jõgeva linnas 4,68 protsenti elanikest.

Nelja omavalitsuse ühinemisele oli Jõgeva piirkonnas kõige suurem toetus Jõgeva linnas. Maakonnakeskuses hääletanud 210 elanikust toetas Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemist 169 ehk 80,48 protsenti. Ühinemise toetajad jäid selgelt enamusse ka Palamuse ja Torma vallas, kus jah-sõna märgiti vastavalt 69 ja 62,44 protsendile sedelitest. Tasavägine heitlus ühinemise pooldajate ja vastaste vahel käis aga Jõgeva vallas – 280 hääletusel osalenud vallaelanikust toetas nelja omavalitsuse ühinemist 141, selle vastu oli 139.

Kogu piirkonnas ütles oma arvamuse ühinemise osas välja 976 hääletanut, ühinemist toetas neist 620 (63,52 protsenti hääletanutest; 5,29 protsenti piirkonna üle 16aastatest elanikest).

Jõgeva piirkonnas rahvaküsitlusel osalenud said välja öelda ka oma eelistuse tulevase ühendomavalitsuse nime osas. Kahest väljapakutud variandist pälvis Jõgeva linnas ja vallas suurema toetuse Jõgeva vald, Palamuse ja Torma vallas eelistati aga Vooremaa valda. Jõgeva valla nime toetas hääletusel 71,22 protsenti Jõgeva linnas ja 69,57 protsenti Jõgeva vallas hääletanutest, Vooremaa valla poolt oli 89,32 protsenti Palamuse valla ning 59,58 protsenti Torma valla elanikest. Kogu piirkonnas jäi napilt peale Jõgeva valla nimi, seda toetas 53,39 protsenti hääletanutest.

Põltsamaa linnas, Põltsamaa vallas, Pajusi vallas ja Puurmani vallas toimus ühinemisteemaline rahvaküsitlus 25. ja 27. novembril. Põltsamaa piirkonna neljas omavalitsuses oli nimekirjadesse oli kantud 9004 vähemalt 16aastast elanikku. Osalusaktiivsus jäi aga väga väikeseks, kokku võttis küsitlusest osa vaid 274 elanikku (3,04 protsenti). Pajusi vallas hääletas 6,55, Põltsamaa linnas 3,12, Puurmani vallas 2,46 ning Põltsamaa vallas 1,97 protsenti elanikest.

Põltsamaa piirkonnas oli nelja omavalitsuse ühinemisele kõige suurem toetus Põltsamaa linnas, kus 112 hääletanud elanikust toetas ühinemist 103 ehk 91,96 protsenti. Põltsamaa vallas toetas ühinemist 86,67, Puurmani vallas 75 ning Pajusi vallas 61,43 protsenti elanikest.

Kogu Põltsamaa piirkonnas andis omavalitsuste ühinemisele oma toetushääle 222 elanikku (81,02 protsenti hääletanutest; 2,47 protsenti üle 16aastastest elanikest).

Mustvee linnas, Avinurme vallas, Kasepää vallas, Lohusuu vallas ja Saare vallas 20. ja 21. novembril toimunud rahvaküsitlusel oli osavõtjate nimekirja kantud 4966 vähemalt 16aastast elanikku. Kolme Jõgevamaa ja kahe Ida-Virumaa omavalitsuse kavandatava ühinemise kohta ütles oma arvamuse neist välja 426 ehk 8,58 protsenti. Üle kümneprotsendiline osalus saavutati Mustvee linnas, kus 1194 nimekirja kantud elanikust võttis rahvaküsitlusest osa 130 ehk 10,89 protsenti. Kasepää vallas osales rahvaküsitlusel 9,25, Avinurme vallas 7,45, Saare vallas 7,41 ning Lohusuu vallas 6,8 protsenti elanikest.

Viiest piirkonna omavalitsusest neljas oli ühinemise pooldajate ülekaal suur. Mustvee linnas hääletas ühinemise poolt 98,46, Avinurme vallas 92,68, Lohusuu vallas 90,24 ning Saare vallas 86,4 protsenti küsitluses osalenutest. Kasepää vallas jäädi ühinemise osas aga eriarvamusele: rahvaküsitlusel osalenud 99 vallaelanikust 53 ehk 53,54 protsenti ei toetanud piirkonna omavalitsuste ühinemist.

Kogu Mustvee piirkonnas avaldas ühinemise osas arvamust 426 hääletanut, ühinemist toetas neist 351 (82,39 protsenti hääletanutest; 7,07 protsenti piirkonna üle 16aastatest elanikest).

Ka Mustvee piirkonnas said rahvaküsitlusel osalenud sõna sekka öelda tulevase ühendomavalitsuse nime valikul. Siingi avaldasid nelja omavalitsuse elanikud toetust Mustvee vallale, Kasepääl eelistati nimevariandina aga Kesk-Peipsi valda. Mustvee valla nime toetas hääletusel 93,08 protsenti Mustvee linnas, 62,5 protsenti Lohusuu vallas, 61,43 protsenti Saare vallas ning 60 protsenti Avinurme vallas hääletanutest, Kesk-Peipsi vallale andis oma hääle 57,65 protsenti Kasepää vallas hääletanutest. Kogu piirkonnas kogus Mustvee vald 67,41 protsendi hääletanute toetuse.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus