Näitus eri aegade aukirjadest, diplomitest ja tunnistustest

Väljapanekutest kaks on fotod, ülejäänud aga dokumendid. Valdavalt on eksponaadid seotud Jõgeva linna ja ümbrusega. Enamikus kõnelevad need põllumajanduslikust ning seltsitegevusest, kodukaitsest, kodukaunistamisest jne. Et tänavune aasta on kuulutatud üle-eestiliseks seltside aastaks, kujutavad väljapanekud ilmekalt ka siitkandi seltsitegevust ja sellega seotud inimesi.

Vanimad eksponaadid on pärit aga 1890. aastast Põltsamaalt. Kuigi väljapanekud kõnelevad ilmekalt iseenda eest, on külastajatele ette nähtud kataloog nende lahtiseletamiseks heaks abiliseks.

Näituse avamisel kõnelesid linnaraamatukogu juhataja Sirje Narits, linnapea Viktor Sjatõ?ev, maavanem Aivar Kokk, kodu-uurija Eino Veskis, Helju Sihver muinsuskaitseametist jt. Avaldati lootust, et kunagi tuleb võimalus huvitavaid eksponaate Juhan Reimanni arvukatest kogudest ka muuseumis välja panna.

Lähemalt tuleb kõigest juttu mõnes edaspidises lehenumbris, näitust saab aga Jõgeva linnaraamatukogus vaadata märtsikuu lõpuni.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus