Naisühenduste ümarlaual selgitati tervishoiuprobleeme

Hiie Koppa andis põhjaliku ülevaate perearstisüsteemist, rahastamisest, patsiendi võimalustest, õigustest jne, millega ühtlasi ümarlaual osalejad said enamikule neid huvitanud küsimustele ka vastused. Seejärel kohtus ümarlauale kogunenud maakonna naisühenduste liikmetega maavanem Aivar Kokk, kes vastas tekkinud küsimustele ning julgustas naisi edaspidi üles kerkivate probleemidega maavalitsuse poole pöörduma.

Seitse seltsingut ja ühendust

Nagu Jõgevamaa naisühenduste ümarlaua eestseisja Tiiu Sarv kinnitas, püütakse eelkõige hoolitseda selle eest, et ümarlauale kogunenud saaksid teavet aktuaalsetest probleemidest, et eluga ja kehtivate seadustega kursis olla ning üritada mistahes tasemel otsuste langetamisel oma sõna sekka öelda. Koos käiakse peamiselt kord kuus.

Naisühenduste ümarlauad tegutsevad praegu enamikus Eesti maakondades. Varem moodustasid Jõgevamaa naised Tartumaaga ühise ümarlaua. Et aga probleemid ja mured pole paikkonniti päris sarnased, leiti vajalik olevat jõgevamaalased omaette koondada. Jõgevamaal kui peamiselt maapiirkonnas kujunes liikumapanevaks jõuks just Jõgeva Maanaiste Ühendus, mille eesotsas olnud Tiiu Sarv võttis ka naisühenduste ümarlaua kokkukutsumise enda peale. Praegu ühendab ümarlaud endas kokku seitset maakonna naiste seltsingut ja ühendust, millest suurima liikmete arvuga on naiskodukaitsjate ühendus eesotsas Ülle Liiduga.

Püütakse eluga kursis olla

Ühele esimestest kokkusaamistest kutsuti Jõgevamaa naistega kohtuma poliitik Siiri Oviir, kes selgitas Euroopa Liidus naisi puudutavaid seadusi. Jõgevamaa naised otsustasid ühtlasi teha pöördumise sotsiaalministeeriumile maanaiste kehva elujärje kohta. Teatavasti on just meie maakond üks kehvema palgatasemega üle Eesti. Sellest tulenevalt ja Eesti keskmist palka arvestades läheb pensioniarvestusse kolm aastat ühe eest. Selle mure tahabki Jõgevamaa naisühenduste ümarlaud üldsuse ette tuua ja lahendust otsima hakata. Vastavasisuline pöördumine on praegu vormistamisel.

Edasistel ümarlaua nõupidamisel on kõne alla võetud töökaitse, pensioniküsimused jm. Asjatundlikku nõu saadi töökaitseinspektorilt Tiit Gorinovilt ning pensioniseadusi aitas tutvustada Aire Siniväli. Lähemal ajal on plaanis arutelu sotsiaalteemadel ning kohtumine Riigikogu liikme Mai Treialiga.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus