Naisteühendused nõuavad Pandivere veekaitseala taastamist

Naisteühendused nõudsid, et Pandivere piirkonnas asuvaid põlevkivimaardlaid ei tohi avada kaevandamiseks ning need tuleb tunnistada passiivseteks varudeks, teatasid naisteühendused BNS-ile. Lääne-Virumaale Pandivere mõjualale kavandatakse uusi põlevkivikaevandusi, mis võivad pöördumatult kahjustada Eesti põhjaveevarusid. Keskkonnaministeerium on võtnud menetlusse vana maapõueseaduse kehtimise viimastel päevadel OÜ Merko Kaevandused esitatud kaevandamisloa taotluse Sonda, Rägavere ja Maidla vallas. Naisorganisatsioonid võtsid pöördumise keskkonnaministrile vastu Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverentsil, mis peeti kodanikupäeval, 26. novembril Tallinna ülikoolis. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus