Naistel tuleb kompenseerida meeste kõrgem riskikäitumine

 

Alates käesoleva aasta 21. detsembrist tuleb kõikidel Eesti elukindlustusseltsidel järgida kindlustuslepingu sõlmimisel unisex-printsiipi, mis tähendab, et naiste elukindlustuse tariifid võrdsustuvad meeste omadega.

Detsembris lähevad kõik kindlustusseltsid üle unisex-printsiibile. See tähendab, et samavanuste meeste ja naiste kindlustusmaksed on sama kindlustussumma puhul võrdsed.

Unisex-printsiibi kasutuselevõtt tähendab naistele ja meestele võrdset, kuid ka kallimat elukindlustuse hinda. Märkimisväärselt tõuseb just naiste elukindlustuslepingu hind, sest naised on pikema eluea ja parema tervisega. Meestega juhtub sagedamini õnnetusi ja  esineb surmajuhtumeid, mistõttu hakatakse meeste kõrgemat riskikäitumist kompenseerima naiste kõrgemate kindlustusmaksetega. Samas ei mõjuta uued hinnad juba sõlmitud lepinguid.

Näiteks maksab 30-aastasele naisterahvale 15 aastaks sõlmitud riskikindlustuse põhileping, mille kindlustussumma on 50 000 eurot, SEB praeguse hinnakirja järgi igakuiselt ligikaudu 8,50 eurot, uue unisex-hinnakirja järgi umbes 16,50 eurot. Samade andmetega on makse meestel praegu 18 eurot, uue tariifiga samuti 16,50 eurot.

SEB statistika näitab, et järjest enam on kliente, kes mõtlevad elus ette tulevatele riskidele ja siduvatele finantskohustustele. Võrreldes 2010. aastaga, on elukindlustuslepinguid sõlmitud ligi 1,5 korda rohkem. SEB elukindlustuse kahjustatistika andmetel on suur osa haigusjuhtumitest põhjustatud südame-veresoonkonna haiguste ja pahaloomuliste kasvajate poolt. Märkimisväärselt suur on õnnetusjuhtumitesse sattunud meeste osakaal.

2012. aastal maksis SEB Elu- ja Pensionikindlustus keskmise elukindlustuse kahju eest 25 protsenti rohkem kui 2011. aastal. Keskmine kahjusumma 2012. aastal on 8940 eurot.

INDREK HOLST, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus