Naiskodukaitse aastapäeval tänati tehtud töö eest

Laupäeval tähistas Naiskodukaitse organisatsioon Haapsalu Kuursaalis oma 94. aastapäeva. Aastapäeval anti pidulikult üle kaks kõrgemat tunnustust – Liiliaristi III klassi teenetemedal ja Liiliaristi hõberist. Liiliaristi põhiklasse antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis, hõberisti annab Naiskodukaitse oma toetajatele silmapaistvate teenete eest.
Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati teistkordselt ka staažimärke ehk tunnustati neid liikmeid, kes on järjepidevalt väärtustanud Naiskodukaitse põhimõtteid ja võimaluste piires osalenud organisatsiooni tegevuses ning seda juba enam kui 25 aastat. Sel aastal said pronksstaažimärgi 13 naiskodukaitsjat.
Jõgeva ringkonnast said staažimärgi Anne Tropp, Aino Alt, Elle Kasemaa, Tiina Miško, Kairit Kurs, Karine Siil ja Dea Laugmaa.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus