Näidakem reklaamide tõelist sisu!

Eesti Roheline Liikumine kutsub ostuvaba päeva ? seda tähistatakse 24. novembril ? eel noori ümbritsevatele müügisõnumitele vastulööki andma. Tarbimishooaja jahutusürituse “Kui reklaam oleks aus” eesmärgiks on paljastada reklaami tegelik, aus sõnum. ERL soovib ostuvabal päeval juhtida tähelepanu just reklaamimaailmale, sest sellel on noorte väärtuste ja ostuharjumuste kujundamisel suur roll. Reklaamide tegelikku sisu paljastavaid töid esitletakse
24. novembril paralleelselt Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Sageli sisaldab reklaam toote kohta eksitavat infot, esitab teavet poolikult, mitmeti tõlgendatavalt või kontekstiväliselt. See võimaldab toote häid külgi esile tuua ja negatiivseid varju jätta.

“Me soovime, et inimesed aduksid reklaamisõnumite tagamaad ja reklaami laiemat mõju kultuurile. Mõttetute asjade tarbimisele õhutamine, keskkonnale ja inimese tervisele kahjulike mõjude varjamine, vaimse keskkonna risustamine, tarbijale valelubaduste andmine, raiskamist soodustavate väärtuste kujundamine ? need on vaid mõned näited reklaami varjukülgedest,” ütles Eesti Rohelise Liikumise tegevjuht Jaanus Välja.

Loomeüritusel osalemise tingimused on järgmised:

·       osalejad peavad valima välja mõne Eestis esitletava reklaami, selle sisu kommenteerima ning seda loominguliselt edasi arendama või ümber kujundama nii, et paljastuks reklaami “aus” sõnum;

·       nii originaalreklaami kui vastureklaami/paroodia formaat peab võimaldama nende taasesitlemist pildi või videoklipi kujul;

·       lisada tuleb oma täisnimi ja kontaktandmed;

·       osaleda võivad kõik, kes end noorena tunnevad!

Tööde esitamise tähtaeg on 15. november 2007. Reklaam ja selle edasiarendus koos võimalike lisamaterjalide ning kommentaaridega tuleks saata e-posti aadressil jaanus@roheline.ee või postiaadressil Eesti Roheline Liikumine, Postkast 318, 50002 Tartu.

Täpsemat infot osalemistingimuste kohta saab kodulehelt www.roheline.ee, inspiratsiooni ammutamiseks tasub kiigata kodulehele http://adbusters.org/spoofads/index.php.

Paremaid töid tutvustatakse Eesti Rohelise Liikumise kodulehel ja meedias.

MAIE KIISEL,
Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige

blog comments powered by Disqus