Nädal maakonnas

Maavalitsus

Teisipäeval, 24. novembril kell 11.00 võtab maavanem osa kirjanduspäevast B. Alveri muuseumis. Kell 15.00 osaleb maavanem Viktor Svjatõšev Siseministeeriumis korraldataval maavanemate nõupidamisel. Kell 19.00 osalevad maavanem ja maavalitsuse ametnikud maakonna sotsiaaltöötajate nõupidamisel Pala vallas. Kolmapäeval, 25. novembril kell 10.00 võtab maavanem osa Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekust maavalitsuse IV korruse saalis. Neljapäeval, 26. novembril kell 9.00 kohtub maavanem ajalehe Vooremaa kollektiiviga lehe toimetuses. Kell 12.00 võtab maavanem osa Tartus toimuvast Lõuna-Eesti turismifoorumist ja sellele järgnevast SA Lõuna-Eesti Turism vastuvõtust. Reedel, 27. novembril kell 9.00-10.30 toimub Europe Direct Jõgeva infopunktis kodanikupäev maavalitsuse ametnikele. Kell 11.00 avab maavanem  rahvusvahelist puuetega inimeste päeva Jõgeva Kultuurikeskuses. Kell 15.00 võtab maavanem osa Georg Koldi 125. sünniaastapäevale pühendatud näituse avamisest Põltsamaa Muuseumis. Laupäeval, 28. novembril kell 14.00 on maavanem Jõgeva Kammerkoori sünnipäeval Jõgeva Kultuurikeskuses, kell 16.00 Põltsamaa Muusikakooli 50. sünnipäeva tähistamisel Põltsamaa Kultuurikeskuses.

Jõgeva linn

Teisipäeval, 24. novembril peetakse luulepäeva Jõgeva Gümnaasiumis. Kell 11.00 algab Uku Masingu 100. sünniaastapäevale pühendatud kirjanduspäev B. Alveri muuseumis. Kolmapäeval, 25. novembril peetakse Jõgeva Ühisgümnaasiumis kadrikarnevali. Reedel, 27. novembril kell 10.00 esineb Jõgeva Gümnaasiumis lasteteater etendusega „Jussi vigurid“. Kell 11.00 viiakse Jõgeva Gümnaasiumis läbi projekt „Selge pilt“. Laupäeval, 28. novembril kell 12.00 peetakse spordihoones Virtus Eesti saalihoki meistrivõistluste kohtumine. Kell 14.00 tähistatakse Jõgeva kultuurikeskuses Jõgeva Kammerkoori 5. aastapäeva. Kell 15.00 algab Jõgeva Linnaraamatukogus muinasjutuhommik „Külas muinasjutul“.  Pühapäeval, 29. novembril kell 16.00 süüdatakse esimene advendiküünal Jõgeva linna jõulukuusel.

Jõgeva vald

Teisipäeval, 24. novembril kell 15.30 algab volikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja korrakaitsekomisjoni koosolek. Kolmapäeval, 25. novembril kell 15.00 algab volikogu hariduskomisjoni koosolek. Neljapäeval, 26. novembril kell 14.00 algab vallavolikogu istung. Kell 18.00 algab Vaimastvere koolis filmiõhtu. Laupäeval, 28. novembril kell 10.00 viiakse Laiuse käsitöökojas läbi jõuluõpe. Pühapäeval, 29. novembril kell 12.00 algab Laiuse kirikus jõuluaja alguse kontsert. Kell 18.00 tähistatakse Kuremaa keskasulas esimest adventi.

Mustvee linn

Laupäeval, 28. novembril kell 21.00 algab Mustvee Kultuurikeskuses disko. Pühapäeval, 29. novembril süüdatakse advendiküünal ning toimub jõuluaja alguse kontsert Mustvee Gümnaasiumis.

Pajusi vald

Teisipäeval, 24. novembril kell 13.00 algab Pajusi vallavalitsuse saalis töölepinguseaduse teemaline koolitus. Kolmapäeval, 25. novembril osaleb vallavanem Reet Alev Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Jõgeva Maavalitsuse saalis. Neljapäeval, 26. novembril kell 14.00 algab volikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek vallamajas. Pühapäeval, 29. novembril peetakse  Pajusi rahvamajas Pajusi külaseltsi üldkoosolekut.

Pala vald

Kolmapäeval, 25. novembril kell 13.00 algab Ranna rahvamajas kadripäeva pidu.

Palamuse vald

Kolmapäeval, 25. novembril kell 18.00 Puurmani vald

Teisipäeval, 24. novembril kell 16.00 algab vallavalitsuse istung. Neljapäeval, 26. novembril avatakse Puurmani Gümnaasiumis filmiklubi. Reedel, 27. novembril tähistatakse Puurmani Gümnaasiumis advendiaja algust.

Põltsamaa linn

Teisipäeval, 24. novembril kell 15.00 algab Põltsamaa linnavolikogu istung. Kolmapäeval, 25. novembril osaleb linnapea Jaan Aiaots Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Jõgeva Maavalitsuse saalis.  Reedel, 27. novembril viiakse läbi Põltsamaa linna, Põltsamaa valla ja Pajusi valla 2010. aasta eelarve ühisarutelu. Kell 15.00 avatakse Põltsamaa Muuseumis Georg Koldi 125. sünniaastapäevale pühendatud näitus. Laupäeval, 28. novembril kell 16.00 algab Põltsamaa Muusikakooli juubelikontsert.  Pühapäeval, 29. novembril kell 16.00 alustatakse esimese advendi tähistamist kontserdiga Põltsamaa Niguliste kirikus.

Põltsamaa vald

Teisipäeval, 24. novembril kell 9.00 algab vallavalitsuse istung. Kell 14.00 koguneb Adavere eakate selts Kastehein Adavere Vabaaja keskuses. Kolmapäeval, 25. novembril kell 14.00 algab vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek. Neljapäeval, 26. novembril kell 10.30 viiakse vallavalitsuse saalis läbi puuetega inimeste hooldajate koolitus. Laupäeval, 28. novembril kell 20.00 algab Lustivere Kultuurimajas Mardi-Kadri karneval.

Saare vald

Pühapäeval, 29. novembril kell 14.00 algab Voore Aktiviseerimiskeskuses esimese advendi kontsert.

Tabivere vald

Reedel, 27. novembril kell 12.00 algab kapellitoas seltsingu Lumeroos kadripidu. Pühapäeval, 29. novembril kell 15.00 süüdatakse esimene advendiküünal Tabivere rahvamajas.

blog comments powered by Disqus