Nädal maakonnas

Jõgeva linn

Täna kell 10 on SA Jõgeva Haigla nõukogu koosolek. Kell 16 toimub linnavalitsuse saalis noortenõukogu koosolek. Jõgeva Ühisgümnaasiumis on koolidirektori vastuvõtt tublimatele õpilastele. Korraldatakse Jõgeva linna pargijooks. Kell 17.30 algab kultuurikeskuses laulustuudio õpetaja Silja Piiri laululaste, muusikastuudio õpetaja Hillar Laane kitarristide ja õpetaja Kaido Järvsoo trummarite kevadkontsert. Kolmapäeval, 25. mail kell 10 on kultuurikeskuses OÜ Vastus õppepäev “Dokumendi koolitus”. Kell 13 on kultuurikeskuses KredexŽi seminar. Neljapäevast, 26. maist algavad Jõgeva linna sünnipäevaüritused. Kell 14 on linnaraamatukogus kirjandusliku omaloomingukonkursi “Betti Alveri jälgedes” pidulik lõpetamine. Kell 16 on linnavolikogu istung. Kell 18 kultuurikeskuses tantsustuudio kevadkontsert lavastusega “Kuukild III”. Kell 19 on muusikakooli saalis Jõgeva kammerkoori kontsert. Reedel, 27. mail kell 12 algab kultuurikeskuse pargis pannkoogipidu linna pensionäridele. Kell 14 on linnavolikogu esimehe ja linnapea vastuvõtt linna pensionäride aktiivile. Kell 15 algab kevadkontsert muusikakoolis. Kell 16 on lasteaias Rohutirts 20. tegevusaasta lõpetamise puhul õuemängupidu “Üks rohutirts läks kõndima…”. Kell 21.30 on Piiri pargi kruusaaugus noorteüritus “Suveöö unenägu”. Laupäeval, 28. mail algavad kell 9 äratusmängudega erinevates linnaosades linna sünnipäevaüritused ning lõpevad kell 2 öösel sünnipäeva tantsuõhtuga kultuurikeskuse pargis (täpsemalt neljapäevases lehenumbris). Pühapäeval, 29. mail kell 11 on linna sünnipäevale pühendatud jumalateenistus EELK Jõgeva koguduse kiriklas. Kell 12 algab samas pidulik kontsert “Mu süda, ärka üles”. Kell 13.30 algab kultuurikeskuse juurest sõit Laiuse ja kell 15 Siimusti kalmistule.

Jõgeva vald

Täna kell 9 on Siimusti Avatud Noortekeskuses valla noorsootöötajate jätkukoolituse II osa. Kolmapäeval, 25. mail kell 15 on vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni väljasõit Kassinurme Nurga talusse. Siimusti lasteaias peetakse Jõgeva valla ja linna lasteaedade muru-pallipidu. Neljapäeval, 26. mail kell 11 on Kuremaa ujula nõukogu koosolek. Kurista lasteaia Karukell Kurista rühmas on lõpupidu. Reedel, 27. mail on koolisaatmispidu Laiuse lasteaias. Kurista lasteaia Karukell Vaimastvere rühmas on lõpupidu. Pühapäeval, 29. mail on laste jalgratta- ja jooksuvõistlus Laiusel.

Maavalitsus

Täna osaleb maavanem Aivar Kokk rahvusooperis Estonia Poola konstitutsiooni aastapäeval ja suursaadiku vastuvõtul. Kolmapäeval, 25. mail kell 11 avatakse maasekretäri kabinetis maakonna bussiliinidele vedajate leidmise hanke pakkumised. Kell 14 on Laiusel spordiliidu Kalju juhatuse koosolek. Kell 16 on maavalitsuses usaldustelefonil 126 vastajate nõupidamine. 25. – 28. maini viibib maavanem Aivar Kokk koos vabariigi presidendiga riigivisiidil Bulgaarias. Neljapäeval, 26. mail kell 9.45 algab Jõgeva Gümnaasiumis kirjastuse Koolibri uue aabitsa esitlus. Kell 10 algab maavalitsuse saalis seminar “Toimiv elukestva õppe ruum”. Kell 14 korraldatakse Jõgeva Gümnaasiumis ümarlaud hariduslike erivajadustega laste õpetamise küsimustes.

Mustvee linn

Neljapäeval, 26. mail kell 10 on linnavalitsuse saalis SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse seminar.

Pajusi vald

Laupäeval, 28. mail on Pisisaare kooli spordiplatsil (vihmaga Pajusi rahvamajas) Pisisaare II laulu- ja tantsupidu. Kell 18 algab rongkäik, kell 18. 30 peotule süütamine ja kontsert ning kell 20 ühissimman.

Pala vald

Täna kell 13.45 algab Pala koolis kooli jalgrattakross. Reedel, 27. mail kell 12 algavad Pala kooli taga asuvatel metsaradadel Jõgevamaa noorte meistrivõistlused jalgrattakrossis. Kell 14 on Pala kultuurimajas lasteaia lõpupidu. Kell 17 algab Alatskivi Kunstide Kooli lõpuaktus kooli saalis.

Palamuse vald

Kolmapäeval, 25. mail kell 16 on rahvamajas vallavolikogu istung. Neljapäeval, 26. mail kell 13 on tublide sportlaste ja isetegevuslaste pidu Palamuse Gümnaasiumis. Laupäeval, 28. mail kell 12 on Palamuse rahvamajas lastekaitsepäeva tähistamine ja lasteaialaste koolisaatmine.

Puurmani vald

Neljapäeval, 26. mail kell 14 on vallavolikogu istung. Reedel, 27. mail kell 19 algab Puurmani spordi- ja kultuurimajas Puurmani Keskkooli kevadine pidu – playback-show.

Põltsamaa linn

Neljapäeval, 26. mail on orelikontsert EELK Põltsamaa kirikus “Põltsamaa kiriku orel 105”.

Põltsamaa vald

Täna on Adavere koolis Eesti Pereplaneerimise Liidu poolt korraldatud loengud VII – IX klassi õpilastele. Kolmapäeval, 25. mail kell 10 on vallavalitsuse saalis jäätmekava arutelu. Lustivere koolis korraldatakse jalgratta vigursõit ja jalgrattakross. Neljapäeval, 26. mail on Lustiveres lasteaia lõpupidu. 26. ja 27. mail on Adavere kooli õpilased ekskursioonil Petseri-Pihkva-Novgorod. Reedel, 27. mail toimub Lustivere kultuurimajas tantsuõpetaja Harry Tarve juubeliõhtu. Laupäeval, 28. mail on Adaveres projekti “Unustatud mõisad” esimene külastuspäev. Pühapäeval, 29. mail organiseerib Lustivere külaselts kogu pere jalgrattamatka, külastatakse Kamari ja Umbusi küla.

Saare vald

Täna kell 9.30 algab Voorel aktiviseerimiskeskuses ESF projekti “Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule” teabepäev kohalike omavalitsuste esindajatele ja projekti personalile. Neljapäeval, 26. mail kell 12 on aktiviseerimiskeskuses Voore lasteaia lõpupidu. Reedel, 27. mail kell 12 on aktiviseerimiskeskuses eakate kevadpidu, kell 18 algab Kullavere jahiseltsi koosolek.

Tabivere vald

Laupäeval, 28. mail on Maarja-Magdaleena X kodukandipäev. Kell 12 algab Maarja laululaval ETV saate “Laulge kaasa” lindistus. Külalisena Hanna-Liina Võsa ja Sulo Soo. Kell 15.30 algab lasteprogramm, kell 17 kontsert isetegevuslastelt. Kell 18 esinevad Raimo Aas ja ansambel Vanker.

Torma vald

Pühapäeval, 29. mail kella 10 – 14 peetakse Vaiatu pargis Jakobsoni talupäeva. Esmaspäeval, 30. mail kell 14 pannakse nurgakivi Torma Põhikooli juurdeehitisele.

blog comments powered by Disqus