Nädal maakonnas

Jõgeva linn

Täna kell 10 Kell 12 väljub Jõgeva Gümnaasiumi juurest buss Tartusse Raadi kalmistule, kus kell 13 peetakse Betti Alveri haual tema 98. sünniaastapäevale pühendatud mälestusminutid. Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 15 korraldab Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kultuurikeskuse kammersaalis tänuõhtu Aasta Jõgevamaa Küla ja Aasta Jõgevamaa Sädeinimene laureaatidele. Neljapäeval, 25. novembril kell 11 on kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus “Mõmmi ja aabits”. Jõgeva Ühisgümnaasiumis selgitatakse Väike Piiga 2004. Kell 16 on linnavolikogu istung. Kell 19 on kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus “Täismäng”. Reedel, 26. novembril tähistatakse Jõgeva Gümnaasiumis kodanikupäeva. Jõgeva Ühisgümnaasiumis on Betti Alverile pühendatud päev. Kell 12 on kultuurikeskuses Betti Alverile pühendatud luulepäevade “Tähetund” avamine. Kella 12.30 – 20.30 on etendused kultuurikeskuses. Kell 17.30 on mälestushetked Betti Alveri pargis ning kell 21.30 pidu Jõgeva Gümnaasiumis ansambliga Untsakad. Laupäeval, 27. novembril kella 9 – 17 on etendused kultuurikeskuses. Kell 17 esineb kultuurikeskuse tantsustuudio. Kell 17.45 on kultuurikeskuses luulepäevade lõpetamine. Kultuurikeskuses on avatud Anatoli Makarevit?i fotonäitus “Tähetund läbi aegade”, mis jääb avatuks 29. novembrini. Laupäeval, 27. novembril sõidab Jõgevamaa Noorte Meeste Koor kooride kokkutulekule Pärnu kontserdimajja. Kell 14 on spordikeskuses Virtus Eesti Jalgpalliliidu kohtunike seminar. 27. ja 28. novembril on spordikeskuses Virtus Eesti meistrivõistlused naiste saalihokis. Pühapäeval, 28. novembril on kultuurikeskuses eesti tantsude päev. Külas on Maie Orav. Kell 17 süüdatakse esimene advendiküünal kesklinna jõulukuusel. Kell 18 on kiriklas varajase muusika ansambli Rondellus kontsert.

Jõgeva vald

22. – 25. novembrini viibib vallavanem Saima Kalev Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi kohalike omavalitsuste koja istungil Genfis. 23. novembrist 3. detsembrini on valla noorte delegatsioon koos noorsootöö spetsialisti Karin Kongasega Itaalias noorsoovahetusel. Täna kell 19 on Sordiaretuse Instituudi saalis Jõgeva aleviku külakoosolek. Neljapäeval, 25. novembril kell 13 on vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek. Reedel, 26. novembril on vallavolikogul ja -valitsusel arengukavade ühisseminar Paide vallaga.

Maavalitsuses

Täna kell 15.30 on maavalitsuses maakonna kodukaunistamise komisjoni nõupidamine. Kolmapäeval, 24. novembril viibib haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Maie Puusepp Tallinnas Eesti Spordi Foorumil. Maavalitsuse pearaamatupidaja Aili Elbre osaleb Tartus korraldataval 2004. majandusaasta aruande koostamise koolitusel. Kell 9 koguneb maavalitsusse maakonna kriisikomisjon. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasa sõidab koos Jõgeva haigla nõukoguga Viljandi haiglaga tutvuma. Majandusarengu osakonna juhataja Mati Jõgi osaleb maakonna bussiliinide riigihanke pakkumiste avamisel. Maavanem Aivar Kokk viibib Põlvamaal SA Lõuna-Eesti Turism vastuvõtul. Neljapäeval, 25. novembril kell 9.30 on maavalitsuses ühistranspordikomisjoni ja maakonna bussiettevõtete esindajate ühisnõupidamine. Kella 10 – 13 on maavanem Aivar Kokk ja maavalitsuse ametnikud Torma vallas. Kohtutakse seltside, kultuuriinimeste ja valla ametnikega. Maavalitsuse pressiesindaja Kristi Terep viibib Põltsamaal 4P kriisireguleerimisplaani koostamise nõupidamisel. Kell 15 viibib Põltsamaal 4P turismiettevõtjate ja omavalitsusjuhtide kohtumisel maavanem Aivar Kokk. Kell 16 on maavalitsuse saalis usaldustelefonil 126 vastajate nõupidamine ja koolitus. 25. ja 26. novembril osaleb tervishoiu peaspetsialist Hiie Koppa Tartus seminaril “Suitsetamisest loobujatele abiandjate koolitus”. Reedel, 26. novembril osaleb majandusarengu osakonna juhataja Mati Jõgi Palamuse turismiinfokeskuses nõupidamisel, kus arutatakse FIM Rally 2005 korraldust maakonnas Kella 14 – 18 on Linnuse talus projekti “Terviseedenduslikud lasteaiad” hindamine.

Kasepää vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 10 on Kasepää rahvamajas Peipsi piirkonna kalurite koosolek.

Mustvee linn

Täna on linnavalitsuse istung. Reedel, 26. novembril on linnavolikogu istung. Mustvee Gümnaasiumis tähistatakse kodanikupäeva. Pühapäeval, 28. novembril kell 17 on linnas esimese advendiküünla süütamine ja kontsert muusikakoolis.

Pajusi vald

Täna on vallavalitsuse istung. Neljapäeval, 25. novembril on vallavolikogu istung. Reedel, 26. novembril tähistatakse Pisisaare koolis kadripäeva, mis on pühendatud vanaemadele.

Pala vald

Reedel, 26. novembril kell 17 on Pala koolis karneval teemal “Prügi”. Laupäeval, 27. oktoobril kell 19 on Pala kultuurimaja Ranna rahvamajas kadripidu. Esmaspäeval, 29. novembril kell 15 on vallamajas Peipsi talimängude korraldamise koosolek.

Palamuse vald

Kolmapäeval, 24. novembril on vallavolikogu istung. Reedel, 26. novembril kell 10 on Palamuse Gümnaasiumis aastapäevaaktus. abiturientide seas kuulutatakse välja selle aasta Toots ja Teele. Laupäeval, 27. novembril kella 13 – 17 on Palamuse rahvamajas line-tantsu õppepäev.

Puurmani vald

Kolmapäeval, 24. novembril on Puurmani Keskkoolis loengud suguhaigustest VIII ja IX klassile. Neljapäeval, 25. novembril on vallavolikogu istung. Puurmani Keskkoolis on algklassidele “Mütsi-patsi pidu”.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on 22. – 26. novembrini põhikooliosa matemaatikanädal. Reedel, 26. novembril kell 18.30 on spordikoolis Vooremaa võrkpalli karikavõistluste finaalmängud meestele ning laupäeval, 27. novembril kell 12 samas naistele. Pühapäeval, 28. novembril kell 17 on spordikoolis malevõistlused. Pühapäeval, 28. novembril on esimese advendi tähistamiseks kell 16 kooride kontsert kirikus ning pärast seda kontsert Roosisaarel, linnapea tervitus ja tulede süütamine linna jõulukuusel.

Põltsamaa vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 10 on riskianalüüsi töögrupi koosolek vallavalitsuse saalis ning kell 15 4P turismiettevõtjate koostööseminar Põltsamaa lossis. 26. ja 27. novembril on Lustivere koolis õpetajate koolitus teemal “Arenguvestlus õpilase ja lapsevanemaga”. Pühapäeval, 28. novembril kell 15 esinevad Adavere raamatukogus laulu- ja luulepõimikuga Jaana ja Reine Koppel.

Saare vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 10 algab Voore koolis maakonna algklasside laulupäev. Kell 18 on Voorel aktiviseerimiskeskuses noorte disko. Laupäeval, 27. novembril kell 10 algab Voorel aktiviseerimiskeskuses tervisepäev. Pühapäeval, 28. novembril kell 12 tuleb Saarel kokku lapiring.

Tabivere vald

Reedel, 26. novembril kell 19 on Tabivere Gümnaasiumis sööklas keskealiste klubiõhtu. Pühapäeval, 28. novembril on Maarja rahvamajas memme-taadi klubiõhtu. Tabiveres on pühapäeva pärastlõuna kapelliga.

Torma vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 15 on Torma rahvamajas ERL naisorganisatsiooni Jõgevamaa Eppude kokkusaamine. Lasteaias Linnutaja lõpeb projektide “Jõgevamaa looduse aastaring” ja “Linnutaja laste joonistusvõistlus teemadel “Oma silm on kuningas” ja “Linnutaja laste lemmikud”. Vallas viibib maavalitsuse delegatsioon eesotsas maavanem Aivar Kokaga. Reedel, 26. novembril kell 10 on vallamaja saalis ümarlaud narkoennetuse teemal. Külas on narkopolitseinik Jarek Pavlihhin. Pühapäeval, 28. novembril kell 17 kuulutatakse Sadala kooli ruumides välja jõulurahu.

nädal

Jõgeva linn

Täna kell 10 on linnavalitsuses jäätmekava alane nõupidamine. Kell 12 väljub Jõgeva Gümnaasiumi juurest buss Tartusse Raadi kalmistule, kus kell 13 peetakse Betti Alveri haual tema 98. sünniaastapäevale pühendatud mälestusminutid. Kolmapäeval, 24. oktoobril kell 15 korraldab Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kultuurikeskuse kammersaalis tänuõhtu Aasta Jõgevamaa Küla ja Aasta Jõgevamaa Sädeinimene laureaatidele. Neljapäeval, 25. novembril kell 11 on kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus “Mõmmi ja aabits”. Jõgeva Ühisgümnaasiumis selgitatakse Väike Piiga 2004. Kell 16 on linnavolikogu istung. Kell 19 on kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus “Täismäng”. Reedel, 26. novembril tähistatakse Jõgeva Gümnaasiumis kodanikupäeva. Jõgeva Ühisgümnaasiumis on Betti Alverile pühendatud päev. Kell 12 on kultuurikeskuses Betti Alverile pühendatud luulepäevade “Tähetund” avamine. Kella 12.30 – 20.30 on etendused kultuurikeskuses. Kell 17.30 on mälestushetked Betti Alveri pargis ning kell 21.30 pidu Jõgeva Gümnaasiumis ansambliga Untsakad. Laupäeval, 27. novembril kella 9 – 17 on etendused kultuurikeskuses. Kell 17 esineb kultuurikeskuse tantsustuudio. Kell 17.45 on kultuurikeskuses luulepäevade lõpetamine. Kultuurikeskuses on avatud Anatoli Makarevit?i fotonäitus “Tähetund läbi aegade”, mis jääb avatuks 29. novembrini. Laupäeval, 27. novembril sõidab Jõgevamaa Noorte Meeste Koor kooride kokkutulekule Pärnu kontserdimajja. Kell 14 on spordikeskuses Virtus Eesti Jalgpalliliidu kohtunike seminar. 27. ja 28. novembril on spordikeskuses Virtus Eesti meistrivõistlused naiste saalihokis. Pühapäeval, 28. novembril on kultuurikeskuses eesti tantsude päev. Külas on Maie Orav. Kell 17 süüdatakse esimene advendiküünal kesklinna jõulukuusel. Kell 18 on kiriklas varajase muusika ansambli Rondellus kontsert.

Jõgeva vald

22. – 25. novembrini viibib vallavanem Saima Kalev Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi kohalike omavalitsuste koja istungil Genfis. 23. novembrist 3. detsembrini on valla noorte delegatsioon koos noorsootöö spetsialisti Karin Kongasega Itaalias noorsoovahetusel. Täna kell 19 on Sordiaretuse Instituudi saalis Jõgeva aleviku külakoosolek. Neljapäeval, 25. novembril kell 13 on vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek. Reedel, 26. novembril on vallavolikogul ja -valitsusel arengukavade ühisseminar Paide vallaga.

Maavalitsuses

Täna kell 15.30 on maavalitsuses maakonna kodukaunistamise komisjoni nõupidamine. Kolmapäeval, 24. novembril viibib haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Maie Puusepp Tallinnas Eesti Spordi Foorumil. Maavalitsuse pearaamatupidaja Aili Elbre osaleb Tartus korraldataval 2004. majandusaasta aruande koostamise koolitusel. Kell 9 koguneb maavalitsusse maakonna kriisikomisjon. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasa sõidab koos Jõgeva haigla nõukoguga Viljandi haiglaga tutvuma. Majandusarengu osakonna juhataja Mati Jõgi osaleb maakonna bussiliinide riigihanke pakkumiste avamisel. Maavanem Aivar Kokk viibib Põlvamaal SA Lõuna-Eesti Turism vastuvõtul. Neljapäeval, 25. novembril kell 9.30 on maavalitsuses ühistranspordikomisjoni ja maakonna bussiettevõtete esindajate ühisnõupidamine. Kella 10 – 13 on maavanem Aivar Kokk ja maavalitsuse ametnikud Torma vallas. Kohtutakse seltside, kultuuriinimeste ja valla ametnikega. Maavalitsuse pressiesindaja Kristi Terep viibib Põltsamaal 4P kriisireguleerimisplaani koostamise nõupidamisel. Kell 15 viibib Põltsamaal 4P turismiettevõtjate ja omavalitsusjuhtide kohtumisel maavanem Aivar Kokk. Kell 16 on maavalitsuse saalis usaldustelefonil 126 vastajate nõupidamine ja koolitus. 25. ja 26. novembril osaleb tervishoiu peaspetsialist Hiie Koppa Tartus seminaril “Suitsetamisest loobujatele abiandjate koolitus”. Reedel, 26. novembril osaleb majandusarengu osakonna juhataja Mati Jõgi Palamuse turismiinfokeskuses nõupidamisel, kus arutatakse FIM Rally 2005 korraldust maakonnas Kella 14 – 18 on Linnuse talus projekti “Terviseedenduslikud lasteaiad” hindamine.

Kasepää vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 10 on Kasepää rahvamajas Peipsi piirkonna kalurite koosolek.

Mustvee linn

Täna on linnavalitsuse istung. Reedel, 26. novembril on linnavolikogu istung. Mustvee Gümnaasiumis tähistatakse kodanikupäeva. Pühapäeval, 28. novembril kell 17 on linnas esimese advendiküünla süütamine ja kontsert muusikakoolis.

Pajusi vald

Täna on vallavalitsuse istung. Neljapäeval, 25. novembril on vallavolikogu istung. Reedel, 26. novembril tähistatakse Pisisaare koolis kadripäeva, mis on pühendatud vanaemadele.

Pala vald

Reedel, 26. novembril kell 17 on Pala koolis karneval teemal “Prügi”. Laupäeval, 27. oktoobril kell 19 on Pala kultuurimaja Ranna rahvamajas kadripidu. Esmaspäeval, 29. novembril kell 15 on vallamajas Peipsi talimängude korraldamise koosolek.

Palamuse vald

Kolmapäeval, 24. novembril on vallavolikogu istung. Reedel, 26. novembril kell 10 on Palamuse Gümnaasiumis aastapäevaaktus. abiturientide seas kuulutatakse välja selle aasta Toots ja Teele. Laupäeval, 27. novembril kella 13 – 17 on Palamuse rahvamajas line-tantsu õppepäev.

Puurmani vald

Kolmapäeval, 24. novembril on Puurmani Keskkoolis loengud suguhaigustest VIII ja IX klassile. Neljapäeval, 25. novembril on vallavolikogu istung. Puurmani Keskkoolis on algklassidele “Mütsi-patsi pidu”.

Põltsamaa linn

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on 22. – 26. novembrini põhikooliosa matemaatikanädal. Reedel, 26. novembril kell 18.30 on spordikoolis Vooremaa võrkpalli karikavõistluste finaalmängud meestele ning laupäeval, 27. novembril kell 12 samas naistele. Pühapäeval, 28. novembril kell 17 on spordikoolis malevõistlused. Pühapäeval, 28. novembril on esimese advendi tähistamiseks kell 16 kooride kontsert kirikus ning pärast seda kontsert Roosisaarel, linnapea tervitus ja tulede süütamine linna jõulukuusel.

Põltsamaa vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 10 on riskianalüüsi töögrupi koosolek vallavalitsuse saalis ning kell 15 4P turismiettevõtjate koostööseminar Põltsamaa lossis. 26. ja 27. novembril on Lustivere koolis õpetajate koolitus teemal “Arenguvestlus õpilase ja lapsevanemaga”. Pühapäeval, 28. novembril kell 15 esinevad Adavere raamatukogus laulu- ja luulepõimikuga Jaana ja Reine Koppel.

Saare vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 10 algab Voore koolis maakonna algklasside laulupäev. Kell 18 on Voorel aktiviseerimiskeskuses noorte disko. Laupäeval, 27. novembril kell 10 algab Voorel aktiviseerimiskeskuses tervisepäev. Pühapäeval, 28. novembril kell 12 tuleb Saarel kokku lapiring.

Tabivere vald

Reedel, 26. novembril kell 19 on Tabivere Gümnaasiumis sööklas keskealiste klubiõhtu. Pühapäeval, 28. novembril on Maarja rahvamajas memme-taadi klubiõhtu. Tabiveres on pühapäeva pärastlõuna kapelliga.

Torma vald

Neljapäeval, 25. novembril kell 15 on Torma rahvamajas ERL naisorganisatsiooni Jõgevamaa Eppude kokkusaamine. Lasteaias Linnutaja lõpeb projektide “Jõgevamaa looduse aastaring” ja “Linnutaja laste joonistusvõistlus teemadel “Oma silm on kuningas” ja “Linnutaja laste lemmikud”. Vallas viibib maavalitsuse delegatsioon eesotsas maavanem Aivar Kokaga. Reedel, 26. novembril kell 10 on vallamaja saalis ümarlaud narkoennetuse teemal. Külas on narkopolitseinik Jarek Pavlihhin. Pühapäeval, 28. novembril kell 17 kuulutatakse Sadala kooli ruumides välja jõulurahu.

blog comments powered by Disqus