Muutus laste puudumistõendite väljastamise kord

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist ei kirjuta perearstid enam lasteaedade ja koolide õpilastele puudumistõendeid. See ei tähenda mingil juhul, et lapsele ei osutataks vajalikku meditsiinilist abi.

Õppetööst saab lapse vabastada ainult lapsevanem arsti soovitusel. Koolikohustuse täitmist takistavate terviseprobleemide tuvastamisel annab perearst lapsele ja lapsevanemale vastava soovituse, kuidas kooliskäimist ja tundides osalemist reguleerida. Puudumistõendi (ka vabastuse kehalisest kasvatusest) kirjutab edaspidi lapsevanem, sõltumata sellest, milline on konkreetse puudumise põhjus ja kestvus.

Puudumistõendite kirjutamine ei ole arstlik ega õendusalane tegevus ning Euroopa Liidus vastavat tõendit ei tunta. Kuni 18-aastase lapse koolikohustuse täitmise ja mittetäitmise (ehk puudumise) jälgimine on lapsevanema kohustus ja vastutus.

Muudatus hoiab kokku nii arsti kui lapsevanema aega, sest tegemist on formaalsusega. Nii säästetakse arstide aega patsientide terviseprobleemide lahendamiseks.

ANNELI KALLE-TALVIK

blog comments powered by Disqus