Muutes ümbritsevat keskkonda, muudame inimest

Põltsamaa ühisgümnaasiumi vastne juht Annela Ojaste räägib tänases lehes värsketest mõtetest seoses oma uue töökoha ja pedagoogikaga. Tulles uude kohta, on tal palju värskeid mõtteid ja ideid – kas neid kõiki ka reaalses elus rakendada on võimalik, näitab ilmselt alles tulevik.
Üks mõtteid, mis uuele koolijuhile pähe tuli, on see, et Põltsamaa ühisgümnaasiumi ümbrus näis talle kui värskelt Põltsamaale tulijale esmapilgul kuidagi lagedavõitu. Kooli territoorium vajaks tema sõnul justkui muutust, värskendust. Ja mõtteid juba olevat.
Sellel jutul on jumet. Tänapäeval räägitakse ju palju näiteks õuesõppest – selleks, et teadmisi omandada, ei pea õpilane tingimata klassiruumis istuma. Ta võib ka õueklassis olla. Kooli territooriumi välisilme ning ümbruse korrashoid mängivad aga suurt osa hariduse andmises ja teadmiste omandamises.
Seda rõõmustavam on lugeda, et Põltsamaa vald on alustanud linnas suuremahulisi haljastustöid. Sellega, et teede äärde istutatakse juurde puid ja põõsaid, haljastatakse lossihoovi ning uuendatakse kõrghaljastust, muudetakse ka linna keskkonda atraktiivsemaks.
Linna alleede rajamise projekti üheks eesmärgiks on muuta Põltsamaa linn rohelisemaks. Et palaval suvepäeval, ja neid tuleb ilmselt tulevikus rohkesti, oleks lossihoovis kasvõi mõni puu, mis pakuks päikse eest varju. See, et rohealad aitavad suurte kuumalainete korral linnas temperatuuri alandada, on juba ammu kindlaks tehtud.
Ilmselt mängib ümbruskonna muutmine – ka linnaruumi haljastamine – oma rolli ka inimese ja tema mõttemaailma kujundamises. Kõik selleks, et oleks mõnusam olla, siis on ka inimesed rõõmsamad.

blog comments powered by Disqus