Muusikat võib õppida nii kolme- kui ka kaheksakümne kolme aastaselt

Muusikat saab õppida nii mudilasena kui üsna eakana, kinnitas Põltsamaal peetud hariduskohvikus kohaliku muusikakooli staažikas direktor Anne Kaus.


Ta jagas Euroopa Muusikakoolide Liidu korraldatud koolitusel saadud muljeid. Seal käsitleti Saksamaa ja Soome muusikakoolide lektorite näite varal muusikalise hariduse andmist n-ö sünnist surmani. Soomes õpetavad kuni kuueaastasi lapsi muusikakoolide õpetajad, kes on selleks tegevuseks saanud vastava ettevalmistuse. Seal alustasid esimesed muusika- ja mängukoolid tegevust juba 1958. aastal. Üle Soome osaleb muusika- ja mängutundides 50 000 last, sealhulgas Espoos 1020 last kolmekuusest kuueaastasteni.

Esimene õppija tuli kümne aasta eest

Hoopis huvitavalt on mujal riikides korraldatud muusikahariduse andmine eakatele. Euroopas on põhjalikult uuritud elanikkonna vanuselises koosseisus toimuvaid muutusi aastatel 1950-2050. Kuni 15aastaste noorte osakaal jääb rahvastikus suhteliselt samale tasemele. Uuringus on arvestatud nii immigrantide lisandumisega, vanuse kasvuga kui sündimusega. Vanuserühm vahemikus 16-60 eluaastat natuke suureneb. Kõige rohkem suureneb vanuserühma 60+ osakaal. Kõik see tõestab, et inimeste elu on paremaks muutunud, sealhulgas ka arstiabi kättesaadavus. Inimesed püsivad ka kauem tööturul ning lisaks tööle ja pereelule tahavad tegelda hobidega. Muusika on üks hobidest, millega inimene saab tegelda ka siis, kui tema motoorika pole enam kõige parem või kui tema liikumisvõime on piiratud.

Kümme aastat tagasi koputas ka Põltsamaa muusikakooli uksele esimene täiskasvanud õppija – neljakümnendates aastates proua, kes nooti ei tundnud, kuid kes soovis õppida akordioni mängima. Solfedžost ta huvitatud polnud. See proua õppis muusikakoolis akordioni kaheksa aastat ja kolmandal õppeaastal hakkas ta ka solfedžo vastu huvi tundma.

Kõige vanem õppur 83aastane vanaisa

Viimase kümne aasta jooksul on Põltsamaa muusikakoolis pilliga ringi kõndinud inimesi alates kolmandast kuni 83. eluaastani. Kõige vanem neist ehmatas kolm aastat tagasi Anne Kausi tõsiselt ära. Ta astus direktori kabinetti, asetas lauale kommikarbi ning sinna kõrvale tuliuue viiuli. Anne Kaus ootas, et tegemist on vanaisaga, kes on lapselapsele pilli ostnud. Vanaisaga oli tõesti tegemist, kuid pilli oli ta ostnud endale. Tema eesmärk oli oma 85 aasta juubelil külalistele viiulit mängida. Nooti ta ei tundnud ja viiulist ei teadnud mitte midagi. Kolme viiuliõpetaja seast välja valitu ehmus samuti esimese hooga, kuid sai talle pandud ülesandega siiski hakkama ja eakas õpilane mängis tõesti oma juubelil viiulit, kuigi ei saanud pilli lõua alla tõsta, vaid pidi seda puusale toetama.  Teda oli sellel esinemisel moraalselt toetamas ka tema õpetaja. Pärast juubelit lubas too vanaisa viiuli kinkida  oma lapselastele lootuses, et üks neist hakkab seda õppima.

Saksamaal võetakse hõbesurfarite kaasamist tõsiselt

Koolitusel, millest Anne Kaus rääkis, oli juttu sellestski, et Saksamaal on oluliselt suurenenud muusikat õppivate inimeste arv, kelle vanus jääb vahemikku 25-60 eluaastat. Seal  loetakse muide 55-75 aastasi tänapäeval noorteks eakateks ja  kutsutakse hõbesurfariteks. Koolitusel osalejatele näidati videot, kus 90aastane ratastoolis dementne proua, kes ei tundnud ära enam oma lähedasigi, sai dirigeerida oma muusikaõpetajat, kes mängis talle viiulit. Sellise võimaluse ehk kord nädalas toimuva muusikatunni olid prouale ostnud tema lapsed, sest selline võimalus parandas oluliselt tema  tervist.

Põltsamaa Kodu saalis hakatakse korraldama kontserte

Anne Kaus rõõmustab äsja Põltsamaal avatud hooldekodu kauni saali  üle, kus muusikakoolil on plaanis hakata kontserte andma. Samas ei välista ta, et hooldekodu klientidele antakse tulevikus ka muusikatunde eelkõige positiivse emotsiooni loomiseks.

Omal ajal õpetati ju kõik aadlipreilid menuetti mängima olenemata sellest, kas neil rütmitaju või muusikalist kuulmist oli. Anne Kaus nentis, et maailm meie ümber on muutunud ja me kõik peame nende muutustega kaasa minema. Sellele aitab kaasa positiivsus ja avatus.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus