Muusikakoolide juhid pidasid Ülenurmes nõu

Hiljuti kogunesid Tartu linna ja kolme naabermaakonna muusikakoolide direktorid Ülenurme muusikakooli, kus olid kõne all  mitmed nende koolide ühistegevusega seotud ettevõtmised. Põltsamaa muusikakooli direktori Anne Kausi sõnul kuuluvad regiooni muusikakoolide liidu koosseisu Tartu linna, Tartu maakonna, Jõgeva maakonna ning uute tulijatena veel Paide ja Türi muusikakool Järvamaalt. Juba varem liitus Koeru muusikakool.  

Uute tulijate lisandumine on muusikaõppurite konkursid tunduvalt konkurentsitihedamaks muutnud.

Muusikakoolide juhid vestlesid Ülenurmes konkurssidest, mis on plaanis kevadel muusikakoolide õpilastele korraldada. Need viiakse läbi keelpillimängijatele, kitarristidele, akordionistidele ning löökpillimängijatele. Lõppvoor toimub 17. märtsil Tallinnas Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias.   

Igast koolist tublimad

Tartus peetavatel eelvoorudel märtsikuu alguses osalevad meie maakonnast Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee muusikakooli noored õppurid. Konkursile sõidavad igast koolist koolisisesel eelvoorul paremateks tunnistatud noored muusikud.

Igat pillirühma hindavasse žüriisse kuulub kaks liiget vastava aineliidu poolt ja üks konkurssi korraldava kooli poolt. Hinnatakse 25 palli süsteemis. Kaaluti konkursi korraldamist  Põltsamaal, kuid see pole antud juhul  logistiliselt hea koht, kui pidada silmas, et osalejaid tuleb ka Tartumaa lõunapoolsetest muusikakoolidest. Kaalumisel oli ka Türi variant, kuid sealgi on takistuseks asjaolu, et muusikakoolil on ainult üks korralik saal. Samuti pole seal head klaverit. 

Mullu finaalis kaks õpilast

Anne Kausi sõnul läks eelmisel aastal Põltsamaa muusikakooli õpilastel konkursil päris hästi, sest nn tavamuusikakoolide õpilased peavad konkureerima Tartu Elleri-kooli ja Tallinna Georg Otsa muusikakooli õppuritega, kus on teada-tuntud tugev tase ja kus pillimängu õpivad tulevased professionaalsed muusikud. Igast pillirühmast pääseb Tallinnas toimuvasse lõppvooru oma vanuserühmast ainult kuus paremat, osalejaid on aga sadu.

Eelmisel aastal pääses Tallinna finaali kaks Põltsamaa muusikakoolis õppivat noort. Üle-eelmisel aastal aga sai üks Põltsamaa muusikakoolis löökpillimängu õppiv noor finaalis kolmanda koha ja sellega kaasnenud väärika karika. Palad, mida konkursil esitada tuleb, saadetakse osalejatele ette. Koolil jääb üle ainult hinnata, kuidas üks või teine õpilane selle mängimisega toime tuleb. 

Võimalus esineda Tartu ülikooli aulas

Äsjasel kokkusaamisel oli kõne all ka Eesti Muusikakoolide Liidu lähenev 20. aastapäev, mida on traditsiooniliselt tähistatud novembrikuus rohkete kontsertidega. Selle regiooni muusikakoolide ühine kontsert, millest ka Jõgevamaa õpilased osa võtavad, saab teoks Tartus Elleri-nimelises muusikakoolis. Aprillis pakutakse noortele muusikutele võimalust esineda Tartu Ülikooli aulas, mis on neile tõeline elamus. Pianistidele on ülikooli aulas esinemine eriliseks auks, sest nad saavad mängida väga uhkel klaveril. Iga piirkonna muusikakooli esindus saab aulakontserdil esineda kuni 10 minuti pikkuse kavaga.

Regiooni muusikakoolide liidu juhatuses vahetus esimees ning aseesimees ja mõned juhatuse liikmed. Uutelt tulijatelt ootab Anne Kaus  nüüd värskeid ideid.

Ta ise on juhatusse kuulunud üsna mitu koosseisu, kuid eelmisel valimisel otsustas mitte kandideerida.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus