Muusikakoolide juhid osalesid EML-i täiskogul

 

Möödunud nädala alguses, 9. ja 10. juunil sai Võrumaal teoks Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) täiskogu, kus osalesid muusikakoolide juhid üle riigi. Põltsamaa muusikakooli direktori Anne Kausi sõnul oli tegemist igal aastal toimuva EML-i täiskoguga, kus vaadatakse läbi aasta tegevus- ja majandusaruanne, mille peab kinnitama täiskogu.

Ühe huvitava teemana räägiti Eesti Vabariigi läheneva 100. aastapäevaga seoses avanevast lisaraha taotlemise võimalusest projektist “Igale lapsele oma pill”. See projekt algab järgmisel aastal ja kestab kuni juubeliaastani välja. Samuti räägiti täiskogul huvihariduse rollist ning muusikakoolide võimalustest huvihariduse arendamisel. Solfedžo uut ainekava tutvustas EML-i juhatuse liige Timo Steiner, kes on tuntud televisiooni saate MI tegijana. Seda teemat arutatakse edasi augustis Viljandis, kui kogunevad muusikakoolide solfedžoõpetajad.

Huvitava ettekandega esines haridusministeeriumi noorsootöö osakonna spetsialist Ene Raid, kes andis ülevaate projektikonkursist Varaait, milles ka Põltsamaa muusikakool juba mitmel aastal on osalenud. Kui varasematel aastatel on Põltsamaa muusikakool projekti toel soetanud uusi pille, siis tänavu taotleti sellest projektist raha kabinetklaveri “Estonia” remontimiseks. Põltsamaa muusikakool sellest projektist ka raha sai ning klaver on praegu osadeks lahti võetud. Anne Kausi sõnul peaks seda pilli juba  sügisel mängida saama ja siis on klaveril kindlasti parem kõla.  

EML-i täiskogu valis ka uue juhatuse ja juhatuse esimehe. Juhatus valiti taas kuueliikmeline ning juhatuse esimehe ametisse valiti Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli direktor Kadri Leivategija. Anne Kausi sõnul on muusikakoolide juhtidel uue juhatuse esimehe üle väga hea meel, sest Leivategija on osanud koondada Elleri-kooli juurde Liivimaa muusikakoolide rahva, kellel on alanud väga toimekas tegevus. Läbi on viidud koolitusi nii Liivimaa muusikakoolide õpetajatele kui ka direktoritele ning loodud asjalik Liivimaa muusikakoolide kodulehekülg.

Täiskogul esitati palju küsimusi, millele ka asjatundlikud vastused saadi. Anne Kausi sõnul on sellistel kokkusaamistel alati väga kasulikud vahetud kontaktid ja jutuajamised teiste muusikakoolide juhtidega. Järgmine EML-i  täiskogu koguneb oktoobris.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus