Muusikakoolide juhatus pidas aru

Neljapäeval kogunesid Põltsamaale Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) juhatuse liikmed. Põltsamaa Muusikakooli direktori ja EML juhatuse liikme Anne Kausi sõnul on EML-i juhatuse liikmed varemgi Põltsamaal kokku saanud.

Ühe teemana arutati Kausi sõnul muusikakoolide õpilaste õpikoormusega seotud probleeme, täpsemalt seda, kuidas seda koormust vähendada. Ühelt poolt tuleks muusikakoolide õppekavasid ühildada Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õppekavadega, et saada teada, millise tasemega õppureid need koolid ootavad. Kuid arutleti  ka selle üle, milline peaks olema Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli tase selleks, et valmistada õpilasi ette Eesti Muusikaakadeemiasse astumiseks.

Anne Kausi sõnul on erineva tasemega muusikakoolides dubleerivaid aineid. Need ained  tuleks mahtude vähenemise eesmärgil üle vaadata, et õpilaste koormust vähendada. Ta peab silmas just teoreetilisi aineid, nagu solfedžo ja muusikaajalugu. Rohkem tuleks tema nägemuse järgi tähelepanu ja aega pillimängule pühendada.  

Anne Kausi sõnul on mõttevahetuse käigus selgunud, et teoreetiliste ainete maht on muusikakoolides suurem, kui järgmise astme koolid neilt seda eeldavad.

EML juhatuse liikmed saavad kokku 4-5 korda aastas.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus