Muusikakoolide direktorid pidasid nõu

Möödunud kolmapäeval kogunesid Tartu Heino Elleri nimelisse Muusikakooli Lõuna-Eesti regiooni ehk Liivimaa muusikakoolide direktorid, kes arutasid mitmeid nende õppeasutuste igapäevatööga seotud probleeme.

Põltsamaa muusikakooli direktori Anne Kausi sõnul said sellised koolijuhtide kokkusaamised alguse tänavu jaanuaris, kui Elleri muusikakool otsustas korraldada võrgustikuseminari Võrus Kubijal ning kutsus sinna osalema Lõuna-Eesti muusikakoolide esindajaid, kelle hulka tookord kuulusid igast koolist paar õpetajat ja direktor või õppealajuhataja.  

Erinevad õppevormid

Möödunud kolmapäeval teoks saanud Lõuna-Eesti regiooni muusikakoolide juhtide koolituspäeva korraldajaks oli taas Elleri muusikakool, kuid seekord toimus see juba nende kooli ruumides. Tulenevalt sellest, et koolituspäevale olid kutsutud muusikakoolide direktorid, olid ka päevakorras teemad, millega koolijuhtidel igapäevatöös kokku tuleb puutuda.

Arutleti finantsteemadel, samuti räägiti erinevatest õppevormidest, nende rahastamise võimalustest ning muudel  muusikakoole puudutavatel teemadel.

Päevakajalise diskussiooni avas Anne Kaus, kes rääkis  muusikakooli erinevatest õppevormidest. Tema enda kinnitusel  suutis ta oma ettekandega koolijuhtide diskussiooni käima tõmmata. Anne Kaus andis kolleegidele ülevaate sellest, kui suur osa haridusvaldkonna eelarverahast kulub Põltsamaa linnas lisaks muusikakoolile veel üldharidusele, huviharidusele ning noorsootööle. Räägitu andis  tema kolleegidele loodetavasti hea ülevaate võrdluspildi saamiseks.

Muusikakoole rahastavad teatavasti omavalitsused, millest on tingitud ka finantsprobleemid. Osa raha laekub ka õpilaste vanematelt.

Muusikakoolide ühendus toimib

Kokkusaamisel räägiti sellestki, milline on õpetaja motivatsioon ning kuidas oleks võimalik pedagooge tunnustada. Anne Kausi sõnul kuuluvad Liivima muusikakoolide ühendusse väga erineva suurusega koolid alates Tartu linna kolmest suuremast muusikakoolist ning lõpetades väiksemates keskustes asuvate koolidega. Ilmselt just sel põhjusel, et mitte kaduda Tallinna suurte muusikakoolide sekka, on Eesti lõunaregiooni maakondi esindava muusikakoolide ühendusega liitunud ka Türi ja Koeru muusikakool Järvamaalt.

Anne Kausi kinnitusel on sellised kokkusaamised väga vajalikud, sest kõigil sellesse ühendusse kuuluvatel koolidel on üksteisele midagi kasulikku rääkida ning üksteiselt ka õppida.

Nüüdseks on juba olemas ka Liivimaa muusikakoolide interneti koduleht. Kui väikesel muusikakoolil on näiteks ainult üks viiuliõpetaja ja kaks klaveriõpetajat, siis on neile eraldi koolituse korraldamine liialt kulukas. Koolide ühendusse kuuluvate õppeasutuste õpetajaid ühiselt koolitada on aga majanduslikult tunduvalt kasulikum. Ühendusse kuuluvate koolide õpetajatele plaanitakse korraldada veel ka lisakoolitusi.

Liidriroll Liivimaa muusikakoolide ühenduses kuulub kindlalt Elleri muusikakoolile ja selle kooli direktorile Kadri Leivategijale.  Anne Kausi kinnitusel  sobib see Põltsamaa muusikakoolile väga hästi, Põltsamaale on ju suuremaks regionaalseks keskuseks Tartu linn.

Uuesti kogunevad Liivima muusikakoolide direktorid koolitusele septembris, siis juba kaheks päevaks.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus