Muuseumis tutvustati Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu

Betti Alveri muuseumis toimus neljapäeva õhtul Jõgeva valla arengukava muutmise avalik arutelu. Ettepanekuid muudatusteks on võimalik teha 9. septembrini vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@jogeva.ee.


Arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kehtiva arengukava tegevuskava hõlmab tegevusi kuni 2021. aastani.

Alveri muuseumisse Jõgeval kogunes neljapäeval kolm vallaametnikku: valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim, arenduse peaspetsialist Erki Teder ja arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd. Samuti kolm arengu- ja reformikomisjoni liiget: Andrei Fedossovski, Marek Saksing ja Kaido Väljaots. Lisaks kaks vallakodanikku ja ajakirjanik.

„Muutmisel on kaks komponenti arengukavast – eesmärkide ja mõõdikute teema peatükis 4 ja tegevuskava. Tegevuskavva lisati kaks aastat ja võeti välja need, mis on juba läbi,“ ütles arengukava tutvustanud Triin Pärsim. Varasematelt avalikelt aruteludelt ettepanekuid ei laekunud.

Kohalviibijate tähelepanu pälvisid turvalisuse, kasutuseta hoonete lammutamise ning uute hoonete rajamisel ideekonkursside korraldamise teemad. Tunti huvi ettevõtlusala vastu ning nii mõnegi tühjana seisva maja saatuse kohta. Jutuks tuli ka kaasavast eelarvest rahastuse saanud objektide saatus.

Räägiti ujumiskohtadest ja paisudest Jõgeva vallas. Jõe kinnikasvamise küsimuse Jõgeva linna piires lubas Triin Pärsim esitada ettepanekuna majandusosakonnale.

Andra Kirna

blog comments powered by Disqus