Muuseum kutsub konverentsile

Romaanivõistluse teema on aktuaalne just seetõttu, et 80 aastat tagasi toimunud kirjastuse Loodus esimesel romaanivõistlusel osales ka Betti Alver ja sai teise koha. Naised on võistluse võitjaks osutunud väga harva, kuid nüüd, pärast mitut aastakümmet tunnistati tänavuse romaanivõistluse võitjaks uuesti naine ? ajakirja Anne toimetaja Tiina Laanem teosega “Väikesed vanamehed”.

Konverentsipäeva avab muuseumi juhataja Toomas Muru konverentsi idee tutvustamisega. Üheks oluliseks eesmärgiks on Jõgeva määratlemine kirjandusmaastikul.

Tänavuse romaanivõistluse ?ürii tööst räägib Doris Kareva. Jan Kaus ?ürii esimehena on tõdenud, et psühholoogiline realism on tagasi tulemas ning kiitnud kirjutajate tahet ja võimekust kujutada tänapäeva inimeste kehva suhtlemisoskust, igatsust läheduse järele ja samas seda kammitsevat sotsiaalset võõrandumist. Doris Kareva avab romaanikirjutamise teemat selle saladuslikumast küljest.

Tallinna Ülikooli õppejõud Elo Lindsalu on uurinud naise rolli ja tähenduse teemat eesti kirjanduses. Teda on huvitanud feminismiga seotud teemad, kuna naise käsitlemist saab võrrelda lakmuspaberiga ? sellest, kuidas naist kirjanduses kujutatakse, saab teha järeldusi näiteks valitseva ühiskonnakorra ja vaimulaadi kohta. Elo Lindsalu tutvustab naistegelase kujutamist B. Alveri “Tuulearmukeses?.

Margus Kasterpalu räägib telelavastuse “Tuulearmuke? saamisloost. 1998. aastal esietendus teleteatris Margus Kasterpalu stsenaariumi põhjal lugu noore neiu ja leskmehest doktori lähenemisest, armumisest ja võõraks jäämisest. See on üsna tüüpiline eesti armastuslugu ? oskamatusest suhteid hoida, vähesest julgusest ja üksteise mittemõistmisest. Lavastuse kohta on mitmeid häid sõnu öeldud. Peaosaliste paar ? Tiina Tauraite ja Arvi Mägi ? hoiavad kenasti pinget ning muusikaline kujundus on armas ja idealistlik. Saame hea pildi 1920. aastate atmosfäärist. Kohvipausi ajal on võimalik telelavastust ka vaadata.

Päeva teisel poolel räägib Olavi Ruitlane sellest, kuidas tema romaan “Kroonu? romaanivõistlusele jõudis. Raamatukogu andmeil kuulub Ruitlane momendil kolme kõige loetavama autori hulka. Nii lugeja kui kriitikud teavad “Kroonu? kohta öelda, et see on vägagi vaimukas sõjaväeromaan.

Tiina Laanem avab oma võiduromaani sisu teema “Kirjutamine kui kinnismõte? kaudu. Romaan ?Väikesed vanamehed? keskendub pigem meestemaailmale. Ta ütleb, et ta pole seda tüüpi, kes end väga laiali tahaks jagada. Pigem huvitavad autorit teised inimesed ? kuidas nad mõtlevad või käituvad, mis neid vihastab või tegutsema sunnib. Törts musta huumorit mõjub tema jaoks iga kell paremini kui nutt ja hala, ütleb ta intervjuus Eesti Päevalehele.

Viimase ettekandjana analüüsib Ene Sööt võiduromaanide käekäiku lugejate poolelt vaadatuna, sest ? parafraseerides Jan Kausi ? käsikirjade raamatuna ilmudes võivad n-ö teise laine lugejatel kujuneda võiduromaanide kohta hoopis teistsugused hinnangud kui ?üriil ning see on ka igati loomulik ja loogiline.

Konverentsi lõpetavas vestlusringis aitab Kalev Kesküla kirjanikel-ajakirjanikel päeva teemad ja olulisemad märksõnad ladusasti kokku tõmmata ning uued piiritähised maha mõõta. Enne vestlusringi on muuseumil aga heameel tutvustada oma vastilmunud bro?üüri.

Ilmamaa kirjastuse esindus oli nõus konverentsile tulles müügiks kaasa võtma raamatuid, eriti luuleraamatuid. Nii et igaüks võib endale midagi kaasa osta.

Samuti on võimalik koha peal tutvuda läbilõikega romaanivõistlustelt ilmumisloa saanud raamatutest, näituse seab kokku Jõgeva Linnaraamatukogu.

Konverentsi korraldavadki kahasse Betti Alveri Muuseum ja Jõgeva Linnaraamatukogu. Finantsilise abi eest täname Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Jõgeva Maavalitsust ja Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgruppi.

HELI JÄRV

blog comments powered by Disqus