Müügikorralduse erialal rõhk ettevõtlusega seotud teadmistel

Põltsamaa Ametikooli müügikorralduse erialal on kõik valikained mingil moel ettevõtlusega seotud.

Põltsamaa Ametikooli kaubanduse eriala juhtõpetaja Lea Põderi sõnul õpetatakse ka tänavu Põltsamaa Ametikoolis müüja eriala põhikooli baasil, kus õppetsükli pikkus on kolm aastat, ning müügikorralduse eriala gümnaasiumi baasil, kus õpitakse kaks aastat.

Mõned aastad tagasi koolitati ka müügiassistente, kus õppuritel tuli läbida aastane kursus. Lea Põderi sõnul oli müügiassistendi eriala sarnane müügikorralduse erialale. Õpetaja on püüdnud müügikorralduse erialale lisada tänapäevasemaid nüansse. Kõik need, kes Põltsamaa Ametikooli müügikorraldust õppima asuvad, saavad sellel erialaga kaasa ettevõtja baaskoolituse.

“Hea pealehakkamisega inimene võib nende teadmiste toel täiesti iseseisva ettevõtlusega alustada,” kinnitas Põder. Kõik muud ained aitavad samuti ettevõtlusega toime tulemisele kaasa ja kaubandusvaldkonda õpitakse tundma põhjalikumalt, kui müüja elukutse seda eeldab. Sealhulgas saab müügikorraldust õppiv inimene parema ülevaate kaupade tellimisest, majandusanalüüsist, logistikast, turundusest ja muust kaubandusega seonduvast. 

Kaubandusvaldkonna õppekava muutub

Kõige rohkem saab uusi teadmisi pakkuda läbi valikainete bloki. Valikaineid õpitakse seitsme õppenädala jooksul, kuhu mahub 280 õppetundi. Ülejäänud osas reguleerib müügikorralduse eriala, nagu ka kõikide muude erialade õpetamist, riiklik õppekava. Kaubanduse erialal juhtõpetaja sõnul pärineb müügikorralduse riiklik õppekava 2007. aastast ning on seetõttu kaubanduse eriala õpetajate hinnangul vana ja ajale jalgu jäänud.

“See riiklik õppekava on üsna pea muutumas ja võimalik, et siis muutuvad ka kaubandusvaldkonna erialade nimetused,” rääkis Lea Põder. Müügikorralduse õppeaja pikkus on kaks aastat. Esimesel õppeaastal õpetatakse ainult müüja eriala, et inimene saaks sellest tööst ettekujutuse. Teisel õppeaastal õpetatakse juba kaupluse juhataja, ostu- ja müügijuhi tööd, peamine rõhk pannakse müügitöö korralduslikule poolele.

Kahe aasta sisse mahub kuus praktikat. Lea Põderi sõnul oleks hea, kui müügikorralduse eriala õppinud noor saaks teha seda  kusagil suure ettevõtte müügiosakonnas, raamatupidajana või  sekretärina töötades jne. Vastu võetakse sellele erialale ainult gümnaasiumiharidusega noori. Ametikoolis müüjaks õppivad tublimad neiud on küsinud, kas nad saaksid ka müügikorraldust õppima hakata. Paraku ei saa, kui gümnaasium eelnevalt lõpetatud pole.   

Soovivad paindlikku õppevormi

Lea Põderi sõnul on müügikorralduse erialal võimalik  õppeaja pikkust õppurite eelnevast töökogemusest sõltuvalt reguleerida. Kui sellele õppuril on varem kutse või kõrgkoolis mingi müügikorralduse raames õpetatav eriala omandatud, siis saab need hinded üle kanda ja õppetsükli lühemaks muuta. Kui õppuril on olemas piisav pagas kaubanduslikku töökogemust, siis võib ta hakkama saada ka aastase õppeajaga.  Kaubanduse eriala juhtõpetaja sõnul ongi praegu hariduse prioriteediks kaasata kutseõppesse senisest rohkem varasemat töökogemust omavaid inimesi.

“Kooli jaoks on täiskasvanud õppija lausa kuldaväärt, sest tal on olemas nii elu- kui ka töökogemus” rääkis Lea Põder. Segaõpperühm, kuhu kuuluvad nii koolipingist tulnud kutseõppijad kui ka töökogemusega inimesed, on väga hariv ja kasulik kõigile selle õppegrupi liikmetele, samuti eriala õpetajale.

Nüüd on müügikorralduse eriala viidud üle sesoonõppele. Nii toimus möödunud õppeaastal nädalas kaks koolipäeva ja ülejäänud päevadel käidi tööl või õpiti iseseisvalt. Vähemalt mullusele õppegrupile sobis selline õppetöö vorm igati. Nüüd on selgeks saanud, et töökohapõhine õppija vajab ka õhtust või nädala vahetustelt toimuvat õpet.

Kaubanduse eriala juhtõpetaja on vastu võtnud mitmeid telefonikõnesid, kus inimesed on teatanud, et nad ei saa töö juurest nädala keskel ära tulla. Lea Põder lausus, et õhtuse ja nädalavahetustel toimuva õppetöö võimaldamine ongi ilmselt järgmine samm, et eriala tool käivate inimeste jaoks köitvamaks muuta. Näiteks kasutab Tartu Kutsehariduskeskus müügikorralduse erialal sellist õppevormi juba praegu ja see annab neile õppurite leidmisel märkimisväärse eelise. Kuid praeguse uue õppeaasta alguseni jäänud kahe nädala jooksul sellist õppevormi veel käivitada ei suudeta. See eeldab nii majutuse organiseerimist kui ka õpetajate töökorralduse muutmist.  

Avaldusi vähe, huvilisi piisavalt

Eelmisel aastal õppis Põltsamaa Ametikoolis müügikorralduse eriala kaheksa inimest. Neist kaks töölkäijat olid Jõgevalt. Üks inimene omandas eriala, töötades töötas samal ajal ka Põltsamaa Maxima kaupluses ning kolmel õppuril töökohustusi polnud. Üks Jõgevalt müügikorralduse eriala õppimas käinud naine leidis hiljem endale töökoha Tartus ja oli selle üle väga õnnelik. Ta käis õppimise ajal oma põhitöö kõrvalt veel ühes teises firmas praktikal ja sai kõigega kenasti hakkama. Eelmisel aastal oli naisõppurite seas ka üks mees. Lea Põderi sõnul töötab ta nüüd Maximas,  oli ka õppijana väga tubli ning teenis oma uurimistöö eest kõrge hinnangu nii juhendajalt kui retsensendilt.

Tänavu on avaldusi veel vähe laekunud, kuid telefonitsi ja meili teel on päris palju huvilisi endast märku andnud. Praeguseks on laekunud viis avaldust, kõik kohalikelt inimestelt. Nende seas on ka üks noormees, kellel küll puudub varasem kaubandusliku töö  kogemus. Lea Põder on enda sõnul vahetanud mitu meili ühe puhastusfirma turundusjuhiga Tallinnast, kes veel otsuse tegemiseks aega võttis. Tallinnast on Põltsamaale keeruline õppima tulla, ent takistusi ei tehta kellelegi. Tallinna inimene põhjendas oma koolivalikut sellega, et tahab vahel pealinna siginast-saginast välja. Helistatud on ka Tartust, Jõgevalt ja mujalt.

Seda hirmu Lea Põder ei tunne, et müügikorraldust õppida soovijaid liialt palju võiks tekkida. Pigem võib prognoosida  minimaalset õppurite arvu, millega õpperühm üldse avatakse.  Lõpliku otsuse selle õpperühma osas langetab ametikooli juhtkond. Õpetaja sõnul võiks minimaalne õpilaste arv olla 15.

Lea Põder loodab kõige rohkem just tööl käivatele inimestele,  kes oma teadmisi täiendada soovivad.  

Poole aastaga müügikonsultandiks

Et tekiks julgus ettevõtlusega alustada, loodetakse Põltsamaa Ametikoolis edaspidi pakkuda võimalust poole aasta pikkuseks müügikonsultandi kursuseks. Sellele erialale õppima asumise eelduseks on, et inimesel oleks keskharidus ja kutsetunnistus või ka kogemus mõnelt kutsealalt, olgu siis tegemist koka, ehitaja, õmbleja või mõne muu eriala asjatundjaga. Poole aastaga  omandatakse lisaks kutseoskustele müügitööga seotud teadmised ja oskused. Õppinud müügikonsultant peaks olema suuteline  müüma omavalmistatud tooteid. Ka sellel erialal loodetakse õppetöö vorm paindlikuks muuta, et õppimas saaksid käia ka töötavad inimesed. Lea Põder lausus, et kui nende plaan müügikonsultandi eriala õpetama hakata heaks kiidetakse, siis ehk saavad nad selle käivitada juba eeloleval talvel.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus